pracownicy

Pre-rejestracja na przedmioty

Kategorie: 

Na stronie Ogłoszenia Dyrekcji pojawiły się informacje o pre-zapisach na przedmioty adresowane do studentów specjalności Matematyka teoretyczna oraz doktorantów. Pre-zapisy obejmują również niektóre przedmioty adresowane do studentów ISIM oraz studentów specjalności Matematyka aktuarialno-finansowa i Matematyka stosowana. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją.

Godziny rektorskie w piątek 3 czerwca

Kategorie: 

Informujemy, że w związku z uniwersytecką debatą wyborczą (podczas której odbędzie się prezentacja kandydatów na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego), w piątek 3 czerwca 2022 r. w godzinach 10:00-16:00 ogłoszone zostały godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych.

Prace dyplomowe tylko w wersji elektronicznej

Kategorie: 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniami nr 111 oraz 112/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prace dyplomowe oraz oświadczenia o prawach autorskich będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych.

W związku z tym już od najbliższej sesji studenci NIE SKŁADAJĄ w dziekanacie prac dyplomowych w wersji papierowej.

Strony

Subskrybuj RSS - pracownicy