Kolegium Doktorskie Matematyki – rekrutacja

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

 

Rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Lista rankingowa kandydatów na pierwszy rok studiów na kierunku Matematyka.

 

Ważne informacje:

 

Aby dokonać skutecznej rejestracji, kandydat musi mieć przyszłego promotora.
Promotor główny musi posiadać stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
Jeden z promotorów lub promotor pomocniczy musi mieć zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Lista matematyków, wraz z danymi kontaktowymi, znajduje się tutaj: http://www.math.uni.wroc.pl/lista-uzytkownikow/wykladowcy.
 

Obowiązuje pisemny egzamin kwalifikacyjny. Zadania z lat poprzednich
można znaleźć tutaj: 
http://www.math.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie-rekrutacja.

 

Obowiązuje limit 7 miejsc.

Ważniejsze daty:

  • Rejestracja: od 1 czerwca 2021 do 22 czerwca 2021 (do godziny 10:00) przez system IRK (https://irka.uni.wroc.pl/pl/)

  • Egzamin kwalifikacyjny w systemie hybrydowym 24 czerwca 2021 w godzinach 10:00-14:00.

Ważne dokumenty:

 


Important information.

To apply, the candidate must first commit a future supervisor. The prospective supervisor
should be a faculty member of the Wrocław University, holding the post-doctoral degree (habilitation) or the title of a professor. A list of mathematicians on faculty of the University of Wrocław, together with their contact information, can be found on the web page:
http://www.math.uni.wroc.pl/lista-uzytkownikow/wykladowcy.

Please be aware that there is an entry exam on theoretical mathematics for enrollment to the
PhD program. Typical problems from such past exams can be found here: http://www.math.uni.wroc.pl/studia-doktoranckie-rekrutacja .
Please make sure you familiarize yourself with such example problems before you apply.

Important dates:

  • Registration: From 1 June 2021 to 22 June 2021 (10:00 am) (https://irka.uni.wroc.pl/en-gb/)

  • Examination: 24 June 2021, hybrid system, (10:00 am  to 14:00 pm)