Praktyki zawodowe i pedagogiczne

Procedura organizacji, realizacji i zaliczania praktyk zawodowych i nauczycielskich na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr

Praktyki zawodowe

Program i regulamin organizacyjny praktyk zawodowych

Informacja dla studentów specjalności teoretycznej chcących zrealizować obowiązkową praktykę zawodową w Instytucie Matematycznym

Opiekunowie praktyk zawodowych:
- dr hab. Ś. Gal - studenci specjalności Matematyka teoretyczna;
- dr B. Mincer - pozostali studenci (poza specjalnością nauczycielską).

Przydatne dokumenty:

Warto też zaglądać na stronę „Praca”.

Praktyki pedagogiczne

Program i regulamin organizacyjny praktyk pedagogicznych - specjalność Matematyka nauczycielska

Program i regulamin organizacyjny praktyk pedagogicznych - specjalność Matematyka nauczycielska z nauczaniem informatyki

  • Arkusz oceny kompetencji dydaktycznych praktykanta .pdf .docx
  • Karta zaliczenia praktyki .pdf .docx

Instrukcja dotycząca realizacji praktyk pedagogicznych na studiach podyplomowych w IM UWr

Szczegółowe zasady odbywania praktyk pedagogicznych w UWr (z 2013 r.)

Przydatne materiały:


Zarządzenia Rektora UWr: