Sukcesy

2024

Mgr Maciej Kucharski otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków.

Nagroda została przyznana za cykl dwóch prac z analizy harmonicznej.

fot. Paweł Piotrowski (UWr)

2024

Prof. dr hab. Mariusz Mirek otrzymał Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha.

Nagroda została przyznana za istotny wkład w rozwój dyskretnej analizy harmonicznej, m.in. za przełomowe wyniki dotyczące zbieżności niekonwencjonalnych średnich ergodycznych.

2023

Dr hab. Błażej Wróbel został laureatem Nagrody naukowej im. Premiera Prof. Kazimierza Bartla – Medalu Bartla, przyznawanej przez Fundację im. Prof. Kazimierza Bartla.

2023

Prof. dr hab. Mariusz Mirek z naszego Instytutu wraz z Benem Krause z University of Bristol i Terencem Tao z UCLA otrzymali nagrodę ICCM Best Paper Award in Mathematics 2023 za artykuł Pointwise ergodic theorems for non-conventional bilinear polynomial averages.

2023

Dr Szymon Cygan otrzymał wyróżnienie w konkursie The International Banach Prize za rozprawę doktorską pt. Pattern formation in nonlocal and degenerate models from Mathematical Biology.

2023

Dr Szymon Cygan otrzymał drugą nagrodę w Konkursie o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz za rozprawę doktorską pt. Pattern formation in nonlocal and degenerate models from Mathematical Biology.

2023

Dr Agnieszka Hejna została laureatką Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego.

2023

Dr hab. Mariusz Mirek otrzymał Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki.

Nagroda została przyznana za wybitne wyniki z analizy harmonicznej i teorii ergodycznej.

2022

Prof. dr hab. Ludomir Newelski wygłosił XXX Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza pod tytułem Grupy Ellisa.

2022

Mgr Daniel Danielski otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

2022

Dr Agnieszka Hejna otrzymała wyróżnienie w ramach Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha.

Nagroda została przyznana za rozprawę doktorską Harmonic analysis and Hardy spaces in the rational Dunkl setting, której promotorem był prof. Jacek Dziubański.

2022

Dr Agnieszka Hejna, dr Michał Marcinkowski i dr Grzegorz Świderski otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

2022

Dr Damian Osajda otrzymał Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha.

Nagroda została przyznana za cykl prac z geometrycznej teorii grup.

2021

Mgr Szymon Cygan otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

2021

Prof. dr hab. Krzysztof Krupiński otrzymał Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki.

Nagroda została przyznana za rozwinięcie głębokiej teorii i uzyskanie przełomowych wyników wiążących teorię modeli z dynamiką topologiczną oraz deskryptywną teorią mnogości, w cyklu prac opublikowanych w latach 2010-2020.

2021

Mgr Agnieszka Hejna otrzymała nagrodę specjalną ufundowaną przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce dla uczestniczek III edycji Konkursu im. Edyty Szymańskiej.

2021

Prof. dr hab. Małgorzata Bogdan otrzymał Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Hugona Steinhausa.

Nagroda została przyznana za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki.

2020

Dr Damian Osajda otrzymał otrzymał Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki.

Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie geometrycznej teorii grup.

2020

Mgr Agnieszka Hejna otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków za cykl pięciu prac z analizy harmonicznej opublikowanych w renomowanych czasopismach matematycznych. 

2019

Mgr Edyta Kania otrzymała stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

2019

Prof. dr hab. Dariusz Buraczewski otrzymał Nagrodę Naukową Instytutu Matematycznego PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki.

Nagroda została przyznana za monografię i cykl ważnych prac dotyczący własności stochastycznych równań różnicowych oraz ich zastosowań do losowych produktów macierzy i spacerów losowych w losowym środowisku.

2019

Dr Grzegorz Świderski został laureatem stypendium START, przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

2019

Dr Aleksandra Kwiatkowska została laureatką drugiej edycji Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej, organizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM.

2018

Dr hab. Mariusz Mirek został laureatem Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk „Iuvenes Wratislaviae” w obszarze nauk o życiu, ścisłych i technicznych.

2018

Dr hab. Mariusz Mirek otrzymał Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego III Wydziału PAN.

2018

Mgr Agnieszka Hejna otrzymała stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

2018

Dr Błażej Wróbel otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców na lata 2019-2021.

2018

Mgr Adam Kaszubowski otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat, wygłoszonego przez młodego uczestnika w trakcie konferencji „Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka”, za referat Dywidendy w modelu omega dla procesów Markowsko addytywnych.

2018

Dr Jan Dobrowolski został laureatem stypendium START, przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

2018

Prof. Jacek Dziubański został laureatem Nagrody im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala.

2017

Mgr Piotr Dyszewski otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

2016

Dr Michał Marcinkowski otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2015.

2016

Mgr Daniel Hoffmann otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

2016

Dr Maciej Dołęga został laureatem Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii nauk ścisłych.

Informacja o laureacie

2016

Dr Barbara Jasiulis-Gołdyn została laureatką konkursu POWROTY, organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniony został jej projekt pt. Pierwszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania.

2016

Dr Łukasz Garncarek został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską pt. Reprezentacje brzegowe grup hiperbolicznych.

2016

Mgr Michał Krawiec otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat, wygłoszonego przez młodego uczestnika w trakcie konferencji ,,Zagadnienia aktuarialne: teoria i praktyka'', za referat Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności.

2016

Dr Maciej Dołęga został laureatem stypendium START, przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

2015

Dr Grzegorz Wyłupek zdobył pierwszą nagrodę w III edycji konkursu na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań organizowanego przez Centrum Zastosowań Matematyki Politechniki Gdańskiej, 2015. Nagrodzona praca: G. Wyłupek (2013) “Data-driven tests for trend'', Communications in Statistics - Theory and Methods, Special Issue: European Young Statisticians, 42, 1406-1427.

2015

Dr Mariusz Mirek otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców na lata 2016-2018.

2015

Prof. dr hab. Marek Bożejko wygłosił XXIII Wykład im. Profesora Władysława Orlicza zatytułowany Każda symetryczna miara probabilistyczna na prostej jest uogólnionym rozkładem Gaussa. 
 

2015

Mgr Grzegorz Świderski otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

2015

Dr Błażej Wróbel został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską. Nagrodzona została jego rozprawa pt. Wielowymiarowe mnożniki spektralne.

Warto wspomnieć, że dr Błażej Wróbel jest stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

2015

Dr inż. Błażej Wróbel z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków za cykl sześciu prac z zakresu analizy harmonicznej i teorii operatorów. 

Nagrodzone prace doktora inż. Błażeja Wróbla stanowią istotny wkład w rozwój teorii mnożników wielowymiarowych dla operatorów komutujących oraz ogólnych transformat Riesza. Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozwiązanie otwartych problemów dotyczących prawdziwości twierdzeń typu Marcinkiewicza dla układów operatorów komutujących, w tym związanych z układem operatorów Ornsteina-Uhlenbecka.

2015

Prof. dr hab. Piotr Śniady został Laureatem Nagrody NCN 2015 w kategorii Nauki Ścisłe i Techniczne, za osiągnięcie naukowe, na które składają się: liczne znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej oraz zbadanie struktur probabilistycznych w asymptotycznej teorii reprezentacji grup permutacji i ich zastosowanie w teorii algorytmów kwantowych.

Piotr Śniady przez wiele lat był związany z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na naszym Wydziale ukończył studia magisterskie, doktoranckie, a w 2013 roku uzyskał tytuł Profesora. Na Uniwersytecie Wrocławskim pracował do września 2014 roku. Aktualnie jest pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

2014

Dr Marcin Sabok otrzymał nagrodę Kurt Goedel Research Prize Fellowship.

2014

Prof. dr hab. Zbigniew Palmowski otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Hugona Steinhausa.
Nagroda została przyznana za cykl prac dotyczących zastosowania procesów Lévy'ego w ubezpieczeniach.

2013

Dr Mariusz Mirek otrzymał stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

2013

Prof. dr hab. Piotr Biler wygłosił XXI Wykład im. Profesora Władysława Orlicza zatytułowany Proste nieliniowe równania ze skomplikowaną strukturą rozwiązań.

2013

Dr hab. Krzysztof Krupiński otrzymał Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego III Wydziału PAN.
Nagroda została przyznana za cykl prac dotyczących teorii modeli i jej związków z algebrą, topologią i deskryptywną teorią mnogości.

2013

Prof. dr hab. Grzegorz Karch otrzymał Nagrodę Naukową Instytutu Matematycznego PAN.
Nagroda została przyznana za wybitne wyniki dotyczące asymptotyki rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych.

2013

Mgr Łukasz Garncarek otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

2013

Mgr Małgorzata Mikołajczyk otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Samuela Dicksteina.
Nagroda zostala przyznana za osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji matematyki i działalność organizacyjną.

2013

Profesor dr hab. Jacek Świątkowski otrzymał Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha.

Nagroda została przyznana za cykl prac z geometrycznej teorii grup i topologii kontaktowej.

2012

Dr Marcin Sabok otrzymał stypendium Kolumb od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

2012

Mgr Marcin Preisner otrzymał Nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków. Nagroda za osiągnięcia w badaniach przestrzeni Hardy'ego związanych z półgrupami operatorów liniowych. 

2012

Mgr Maciej Dołęga otrzymał stypendium im. Hugona Steinhausa, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

2012

Profesor dr hab. Tadeusz Januszkiewicz został laureatem konkursu, zorganizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Mistrz. Ponadto prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. 

2012

Profesor dr hab. Marek Bożejko otrzymał nagrodę Ministra Nauki za całokształt dorobku naukowego.