Doktoraty

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Aktualności i ogłoszenia

Doktoranci IM (2023/2024)

Doktoranci II (2023/2024)


Ocena śródokresowa doktorantów

Wyniki ocen śródokresowych doktorantów


Konta, które należy założyć na początku studiów doktoranckich

Doktorant jest zobowiązany, w czasie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej, do:

  • założenia indywidualnego konta użytkownika w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN),
  • połączenia indywidualnego konta w PBN z elektronicznym identyfikatorem naukowca w systemie ORCID,
  • połączenia indywidualnego konta w PBN z indywidualnym identyfikatorem w systemie POLON.

Studia Doktoranckie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego