Doktoraty

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Aktualności i ogłoszenia

Doktoranci IM (2023/2024)

Doktoranci II (2023/2024)


Ocena śródokresowa doktorantów

Harmonogram oceny śródokresowej w roku akademickim 2023/2024

  • Piotr Błaszkiewicz - 18.09.2024, godz. 12:00 – 13:15, w formie stacjonarnej, sala 606
  • Krystyna Grzesiak – 19.09.2024, godz. 10:00 – 11:15, w formie zdalnej
  • Andrzej Karolak – 19.09.2024, godz. 11:15 – 12:30, w formie zdalnej
  • Maciej Korpalski – 11.09.2024, godz. 12:00 – 13:15, w formie zdalnej
  • Maciej Tadej – 19.09.2024, godz. 12:30 – 13:45, w formie zdalnej
  • Tomasz Żuchowski – 18.09.2024, godz. 13:15 – 14:30, w formie zdalnej

Dokumenty dotyczące oceny śródokresowej

Wyniki ocen śródokresowych doktorantów


Konta, które należy założyć na początku studiów doktoranckich

Doktorant jest zobowiązany, w czasie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej, do:

  • założenia indywidualnego konta użytkownika w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN),
  • połączenia indywidualnego konta w PBN z elektronicznym identyfikatorem naukowca w systemie ORCID,
  • połączenia indywidualnego konta w PBN z indywidualnym identyfikatorem w systemie POLON.

Studia Doktoranckie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego