Studia Doktoranckie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Aktualności i ogłoszenia

Doktoranci IM (2021/2022)


Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021

Lista zajęć ma charakter informacyjny. Można wybierać inne zajęcia, w szczególności poza Instytutem. Wymaga to uzgodnienia z opiekunem naukowym i akceptacji kierownika Studiów.

Wykaz zajęć:

  • prof. dr hab. Jacek Dziubański, Półgrupy miar na przestrzeniach euklidesowych i grupach Liego - seminarium
  • dr hab. Światosłw Gal, Dynamika działań grup – seminarium
  • prof. dr hab. Krzysztof Krupiński, Dynamika topologiczna w teorii modeli – wykład monograficzny
  • dr Miłosz Krupski, Równania Hamiltona-Jacobiego-Bellmana – seminarium
  • prof. dr hab. Piotr Biler, Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej – wykład
  • dr Jakub Gismatullin, Krzywe eliptyczne – wykład
  • dr hab. Paweł Lorek, Symulacje i algorytmiczne zastosowania łańcuchów Markowa – wykład
  • prof. dr hab. Jacek Świątkowski, Combinatorial Group Theory – wykład

Obowiązkowe szkolenie BHP dla doktorantów pierwszego roku

Obligatory training on health and safety and fire protection for first-year PhD students