Studia Doktoranckie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Aktualności i ogłoszenia

Zajęcia w semestrze letnim 2019/2020

Lista zajęć ma charakter informacyjny. Można wybierać inne zajęcia, w szczególności poza Instytutem. Wymaga to uzgodnienia z opiekunem naukowym i akceptacji kierownika Studiów.

Wykaz zajęć:

  • M. Arendarczyk, Health Insurance Mathematics (wykład)
  • M. Arendarczyk, Credit Suisse Quantitative Modelling Academy (seminarium)
  • A. Bendikov, Random walks on the integer lattice: optimal stoping time
  • Ś. Gal, Wstęp do teorii reprezentacji grup
  • G. Karch, Równania reakcji-dyfuzji (wykład i ćwiczenia)
  • K. Krupiński, Theories with NIP (wykład)
  • R. Stańczy, Programowanie matematyczne i optymalizacja
  • B. Wróbel, Analiza harmoniczna na grupach przemiennych (seminarium)

Obowiązkowe szkolenie BHP dla doktorantów pierwszego roku

Obligatory training on health and safety and fire protection for first-year PhD students


Doktoranci IM (2019/2020)