Studia Doktoranckie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Aktualności i ogłoszenia

Wybory do organów Samorządu Doktorantów UWr na kadencję 2016-2018
English version

Uchwała Senackiej Komisji Etyki w sprawie doktorantów będących kierownikami grantów, realizowanych na innych uczelniach .

Zajęcia w semestrze letnim 2016/17
Doktoranci IM (2016/2017)
INFO in English


Kontakt

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384, Wrocław

prof. dr hab. Jacek Dziubański (kierownik studiów)
telefon 71 375 7449, pokój 906; e-mail: jacek.dziubanski@math.uni.wroc.pl

mgr Ewa Lamch (sekretarz studiów)
telefon 71 375 7494, pokój 303; e-mail: ewa.lamch@math.uni.wroc.pl
 


Akty prawne i porządkowe

Ogólne

Stypendia i pomoc finansowa

Inne


Rekrutacja

Egzamin wstępny jest pisemny - składa się z 10 zadań, z których komisja rekrutacyjna ocenia 6 najlepiej rozwiązanych. Zakres wymagań obejmuje przedmioty wykładane na studiach matematycznych, a szczególnie analizę 1-3, geometrię, algebrę liniową i algebrę 1, elementy topologii metrycznej i teorii mnogości, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.

Przykładowe zadania z egzaminu wstępnego:


Linki

Powrót na stronę IM UWr
Dział Badań Naukowych UWr
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Samorząd doktorantów UWr