Doktoraty

Kolegium Doktorskie Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego >

Dotychczasowo działają:

 Studia Doktoranckie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego