Administracja i pracownicy techniczni

Sekretariat
Ilona Ciechanowska 71 375 7401 Ilona.Ciechanowska
Alicja Dąbrowa-Ferfecka 71 375 7401 Alicja.Dabrowa  
 
Granty, finanse, aparatura
Agnieszka Pająk 71 375 7033 Agnieszka.Pajak
 
Sekretariat dydaktyczny
Elżbieta Kalinowska 71 375 7402 Elzbieta.Kalinowska
Małgorzata Skubiszewska 71 375 7436 Malgorzata.Skubiszewska
 
Kolegium Doktorskie Matematyki i Studia Doktoranckie
Ewa Lamch 71 375 7494 Ewa.Lamch
 
Laboratorium komputerowe
Małgorzata Kołaczkowska 71 375 7411 Malgorzata.Kolaczkowska
 
Kierownik obiektu dydaktycznego
Marek Krzus 71 375 7474 Marek.Krzus@uwr.edu.pl