Procedura dyplomowania

Proces dyplomowania podlega ogólnym przepisom zawartym w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Niniejsza procedura doprecyzowuje sposób postępowania oraz niektóre zapisy Regulaminu studiów i innych aktów prawnych regulujących kwestie związane z procesem dyplomowania, w tym:

 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98/2016,
 • Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51/2016,
 • Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46/2017,
 • Uchwała Rady Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2009.
 1. Proces dyplomowania >
 2. Komisja Prac Dyplomowych >
 3. Promotorzy prac dyplomowych >
 4. Zespołowy projekt specjalnościowy i seminarium magisterskie >
 5. Prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) >
 6. Egzamin dyplomowy >
 7. Wynik studiów >

FAQ >

Terminy Prace dyplomowe Egzamin dyplomowy Egzamin magisterski