Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
02-02-2017 14:15
, 605
Mod-phi convergence: Normality zones and precise deviations, part 3
Piotr Dyszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Będziemy kontynuować czytanie pracy:

Mod-phi convergence I: Normality zones and precise deviations
Valentin Féray, Pierre-Loïc Méliot, Ashkan Nikeghbali
https://arxiv.org/pdf/1304.2934.pdf

W powyższej pracy jest opisana metoda (oczywiście bazująca na transformacie Fouriera), która w ostatnich latach była używana do dowodzenia różnego typu twierdzeń granicznych. Pojawi się więc sporo  przykładów: liczba cykli losowej permutacji, liczba dzielników pierwszych losowej liczby, zera losowych funkcji analitycznych, struktura drzew losowych, gałązkowy spacer losowy, ...

23-02-2017 10:15
, 604
Cancellation phenomenon in free probability
Wiktor Ejsmont (Uniwersytet Ekonomiczny)
21-11-2016 14:15
, sala 606
Homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariantnych poprzez residua
Magdalena Zielenkiewicz (UW)
Tematem wystąpienia będą formuły opisujące homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariatnych dla przestrzeni jednorodnych półprostych grup Liego z działaniem torusa. Wyniki opierają się na uogólnieniu twierdzeń o nieabelowej lokalizacji do przypadku kohomologii T-ekwiwariantnych oraz na przedstawieniu wzmiankowanych przestrzeni jednorodnych jako redukcji symplektycznych. W trakcie referatu przedstawię uogólnienia klasycznych twierdzeń dotyczących kohomologii redukcji symplektycznych (Jeffrey-Kirwan, Guillemin-Kalkman, Martin). Korzystając z tych uogólnień pokażę, na przykładzie rozmaitości częściowych flag serii A, jak uzyskać wzór opisujący ekwiwariatny homomorfizm Gysina.
30-01-2017 15:15
, 603
O wybuchach dla równań chemotaksji z dyfuzją fraktalną
Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
Kontynuacja.
01-02-2017 16:15
, 604
O średnicach teorio-modelowych składowych grup
Jakub Gismatullin

Opowiem o średnicach Lascara składowej G w kilku konkretnych przypadkach, np. dla grup nilpotentnych, rozwiązalnych i innych (np. grup torsyjnych, skończenie generowanych). Podam odpowiedzi na pewne wcześniej zadane pytania. Część zaprezentowanych metod będzie operała się na tw. Petera-Weyla o reprezentacjach unitarnych.

23-02-2017 12:15
, 602
Drawdown insurance contracts
Joanna Tumilewicz
We consider some drawdown insurance contracts with constant permium rate, general reward and penalty functions. The drawdown proces we define as difference between historical maximum and current asset value. We focus on two problem: calculating the fair premium for basic contracts and finding the optimal stopping rule for polices with additional cancellable feature. We use the fluctuation theory of Lévy processes and theory of optimal stopping.
12-12-2016 16:15
, sala 604
Boolean algebras with a few independent sequences
Grzegorz Plebanek
Streszczenie. Zamierzam omówić podstawowe własności algebr generowanych przez rodziny, które nie zawierają nieskończonego ciągu niezależnego.Tego typu klasy algebr są związane z tak zwanymi słabymi kompaktami Radona-Nikodyma.
23-02-2017 12:20
, 606
O metodzie Steina
Małgorzata Romanowska-Majsnerowska