Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
24-01-2019 14:15
, 603
Operator śladu na obszarach Jordana
Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie. W latach pięćdziesiątych Gagliardo wykazał, że dla obszaru $\Omega$ z regularnym brzegiem operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(\Omega)$ do przestrzeni $L^1(\partial \Omega)$ jest surjekcją. Zatem naturalne jest pytanie o istnienie prawego odwrotnego operatora do operatora śladu. Petree udowodnił, że w przypadku półpłaszczyzny $\mathbb{R}x\mathbb{R}_{+}$ nie istnieje prawy odwrotny operator do operatora śladu. Podczas referatu przedstawię prosty dowód twierdzenia Petree, który wykorzystuje tylko pokrycie Whitney'a danego obszaru oraz klasyczne własności przestrzeni Banacha. Następnie zdefiniujemy operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(K)$, gdzie $K$ jest płatkiem Kocha. Przez pozostałą część mojego referatu skonstruujemy prawy odwrotny do operatora śladu na płatku Kocha. W tym celu scharakteryzujemy przestrzeń śladów jako przestrzeń Arensa-Eelsa z odpowiednią metryką oraz skorzystamy z twierdzenia Ciesielskiego o przestrzeniach funkcji hölderowskich.
07-11-2018 14:15
, 711/712
Topics on stochastic optimization and long-time approximation of stochastic processes
Fabien Panloup (Angers)
Stochastic optimization is a way of approximating minima of deterministic functions by a stochastic approach. I will begin my talk by some background on this topic and on the Robbins-Monro algorithm. Then, I will state some recent non-asymptotic results about Ruppert-Polyak algorithm, which is an averaged version of the Robbins-Monro algorithm. In a last part, I will briefly introduce the problem of long-time approximation of diffusion processes and its link with approximation of Gibbs distributions. I will conclude some statistical applications of these methods. This talk is based on collaborations with Sébastien Gadat and Gilles Pagès
17-10-2019 10:15
, 602
Closable Hankel forms and moment problems
Ryszard Szwarc (Uniwersytet Wrocławski)
In a paper from 2016 D. R. Yafaev considers Hankel operators associated with Hamburger moment sequences qn and claims that the corresponding Hankel form is closable if and only if the moment sequence tends to 0. The claim is not correct, since we prove closability for any indeterminate moment sequence but also for certain determinate moment sequences corresponding to measures with finite index of determinacy. It is also established that Yafaev’s result holds if the moments satisfy $q1/(2n)2n = o(n)$.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
14-10-2019 15:15
, 603
Large self-similar solutions to convection-diffusion equation
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
Joint work with D. Pilarczyk, M. Cannone, X. Zheng. Kontynuacja.
09-10-2019 16:15
, 603
Bohr compactifications of groups and rings
Grzegorz Jagiella (University of Wrocław)
(joint work with Jakub Gismatullin and Krzysztof Krupiński) Definable topological dynamics shows that the classical Bohr compactification of a discrete group $G$ can be seen as a special case of "definable" Bohr compactifications. In turn, the definable Bohr compactification of a definable group can be described in terms of its model-theoretic components. The calculation of such components for some classical matrix groups, such as $UT_n(R)$ for a commutative, unital ring $R$, naturally leads to the development of ring analogues to the components of groups. In my talk, I will give the precise definitions of ring components and develop their preliminary theory. I will then describe the components of the groups $UT_n(R)$ and use them to give the precise description of their definable Bohr compactifications, including classical Bohr compactifications of the groups $UT_n(\mathbb{Z})$, e.g. the discrete Heisenberg group.
10-10-2019 12:15
, 602
Historia procesu Poissona i wkład C. Ryll Nardzewskiego do teorii
Tomasz Rolski (Uniwersytet Wrocławski)
14-10-2019 17:15
, 604
Compactifiable classes of compacta
Adam Bartoš (Uniwersytet Wrocławski)
Two classes of topological spaces are \emph{equivalent} if every member of one class has a homeomorphic copy in the other class and vice versa. We say that a class of metrizable compacta $\mathcal{C}$ is \emph{compactifiable} if there is a continuous map $q\colon A \to B$ between metrizable compacta such that the family $\{q^{-1}(b): b \in B\}$ is equivalent to $\mathcal{C}$. I will present several results from the joint work with J. Bobok, J. van Mill, P. Pyrih, and B. Vejnar arxiv.1801.01826.
06-06-2019 12:15
, 606
Testowanie stochastycznego uporządkowania dwóch funkcji przeżycia, II.
Grzegorz Wyłupek
Subskrybuj Seminaria