Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
23-03-2017 14:15
, 603
On a probabilistic proof of the breakdown of regularity of the solution to a Dirichlet problem in L-shaped domain
Victoria Knopowa
23-03-2017 10:15
, 604
Non-commutative separate continuity: Ellis joint continuity theorem
Biswarup Das (University of Oulu, Finland)
Let S be a topological space, which is also a semigroup with identity, such that the multiplication is separately continuous. Such semigroups are called semitopological semigroups. These type of objects occur naturally, if onestudies weakly almost periodic compactification of a topological group. Now if we assume the following: (a) The topology of S is locally compact. (b) Abstract algebraically speaking, S is a group (i.e. every element has an inverse). (c) The multiplication is separately continuous as above (no other assumption. This is the only assumption concerning the interaction of the topology with the group structure). Then it follows that S becomes a topological group i.e. : (a) The multiplication becomes jointly continuous. (b) The inverse is also continuous. This extremely beautiful fact was proven by R. Ellis in 1957 and is known in the literature as Ellis joint continuity theorem. In this talk, we will prove a non-commutative version of this result. Upon briefly reviewing the notion of semitopological semigroup, we will introduce ''compact semitopological quantum semigroup'' which were before introduced by M. Daws in 2014 as a tool to study almost periodicity of Hopf von Neumann algebras. Then we will give a necessary and sufficient condition on these objects, so that they become a compact quantum group. As a corollary, we will give a new proof of the Ellis joint continuity theorem as well. This is the joint work with Colin Mrozinski.
21-11-2016 14:15
, sala 606
Homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariantnych poprzez residua
Magdalena Zielenkiewicz (UW)
Tematem wystąpienia będą formuły opisujące homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariatnych dla przestrzeni jednorodnych półprostych grup Liego z działaniem torusa. Wyniki opierają się na uogólnieniu twierdzeń o nieabelowej lokalizacji do przypadku kohomologii T-ekwiwariantnych oraz na przedstawieniu wzmiankowanych przestrzeni jednorodnych jako redukcji symplektycznych. W trakcie referatu przedstawię uogólnienia klasycznych twierdzeń dotyczących kohomologii redukcji symplektycznych (Jeffrey-Kirwan, Guillemin-Kalkman, Martin). Korzystając z tych uogólnień pokażę, na przykładzie rozmaitości częściowych flag serii A, jak uzyskać wzór opisujący ekwiwariatny homomorfizm Gysina.
20-03-2017 15:15
, 603
O jednakowo ciągłych rodzinach operatorów Markowa i ich ergodycznych własnościach
Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański)
29-03-2017 16:15
, 604
Model i jego podzbiór
Ludomir Newelski

Załóżmy, że M jest strukturą przeliczalną, zaś Q jest jej
typowo-definiowalnym podzbiorem. Kiedy struktura M jest wyznaczona
jednoznacznie przez strukturę Q? W odczycie udzielimy odpowiedzi na to
pytanie. Udowodnimy także, że tego rodzaju relatywna kategoryczność jest
dość powszechnym zjawiskiem.

30-03-2017 12:15
, 602
A convergence theorem for stationary heavy tailed sequences
Azra Tafro (University of Zagreb)
Point processes theory is a useful tool for the extremal analysis of stochastic processes. It is well known, for instance, that for an iid sequence of random variables, regular variation of the marginal distribution is equivalent to the convergence of the point process generated by the sequence towards a suitable Poisson point process. That statement then yields many asymptotic distributional properties about the original sequence. There are many extensions of this result to dependent stationary sequences and the point processes generated by them. We will give such a result for a class of weakly dependent regularly varying processes in the multivariate setting. As an application of the result, we will show the invariance principle for the so-called maximal process. This is joint work with Bojan Basrak.
13-03-2017 16:15
, 604
Extension operators and double interval.
Grzegorz Plebanek
23-03-2017 12:20
, 606
Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa przez regresje uogólnionych statystyk porządkowych
Mariusz Bieniek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)