Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
16-05-2018 14:15
, 602
Random walk in a sparse random environment
Piotr Dyszewski (Uniwersytet Wrocławski)
A random walk in a sparse random environment is a model introduced by Matzavinos et al. [Electron. J. Probab. 21, paper no. 72: 2016] as a generalization of both a simple symmetric random walk and a classical random walk in a random environment. Using the branching process with immigration associated with this random walk we will obtain stable limit laws.
24-05-2018 10:15
, 604
The Crouzeix conjecture. Deformations.
Michał Wojtylak (Uniwersytet Jagielloński)
Crouzeix observed in 2007 that for any operator A in a Hilbert space and any polynomial p \[ \| p(A) \| \leq C \sup_W |p| \] where W is the numerical range of A and the constant C is universal, i.e. does not depend neither on the operator nor on the space. He also proved in the same paper that $2 \leq C \leq 11.08$ and conjectured that $C=2$. We will review recent developments on proving the conjecture ($C=1+\sqrt2$) and show some deformations of the numerical range that may lead to new constants.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
21-05-2018 15:15
, 603
Time-Domain And Frequency-Domain Problems Of Viscous Heat-Conducting Fluid Acoustics (Dissipative Acoustics)
Vitalii Horlach (Lvov)
23-05-2018 16:15
, 604
Boundedness and absoluteness of some dynamical invariants (continuation)
Krzysztof Krupiński

This will be a continuation of Ludomir's talks about our joint paper with Pierre Simon. Ludomir presented the proofs of boundedness and absoluteness of Ellis groups of the flows of the form (Aut(C), SX(C)), where X is type-definable over the empty set and C is a monster model of a given theory. During my talks, I will focus on boundedness and absoluteness of minimal ideals of Ellis semigroups of such flows. I will also discuss some more specific results on minimal ideals and on Ellis groups in the NIP environment.

24-05-2018 12:15
, 602
O wybranych algorytmach uczenia maszynowego
Paweł Lorek (Uniwersytet Wrocławski)
Opowiem o wybranych zagadnieniach dotyczących uczenia maszynowego, wystąpienie będzie głównie bazowało na pracach dyplomowych studentów. Opowiem m.in. o podstawowych klasyfikatorach (naiwny Bayes, LDA, SVM), technikach redukcji wymiaru (PCA, tSNE), ukrytych modelach Markowa (algorytmie Viterbiego i filtrze Kalmana). Całość będzie zobrazowana szeregiem przykładów (głównie opracowanych przez studentów), w tym m.in. podejście "Bag-of-words" do klasyfikacji obrazów.

[Uwaga: Wystąpienie jest powtórką z seminarium Zastosowań Matematyki z 26 kwietnia.]
23-04-2018 16:20
, 604
O przekształceniach domkniętych przestrzeni sigma-zwartych i wymiarze.
Elżebieta Pol (MIM UW)
Narostem przestrzeni Hilberta l2 nazywamy przestrzeń homeomorficzną z Z \ l2 , gdzie Z jest metryzowalnym uzwarceniem l2 , przy czym l2 jest gęste w Z. Pokażemy, że dla każdego narostu K przestrzeni Hilberta l2 , każdy niejednopunktowy obraz K przy przekształceniu domkniętym albo zawiera podzbiór zwarty nie mający małego wymiaru indukcyjnego pozaskończonego ind albo zawiera zbiory zwarte dowolnie dużego wymiaru indukcyjnego pozaskończonego ind. Skonstruujemy też, dla dowolnego naturalnego n, σ-zwartą metryzowalną przestrzeń n-wymiarową, której każdy niejednopunktowy obraz przy przekształceniu domkniętym ma wymiar co najmniej n, oraz analogiczne pzykłady dla indukcyjnego wymiaru pozaskończonego ind (co daje silną negatywną odpowiedź na pytanie R.Engelkinga i E.Pol z pracy “Countable-dimensional spaces: a survey”, Diss. Math. 216 (1983)). Preprint zawierający prezentowane wyniki jest dostępny na stronie arXiv: 1706.04398 [math.GN]
10-05-2018 12:15
, 606
Hyperrectangular confidence region with smallest volume
Patrick Tardivel
Subskrybuj Seminaria