Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
24-01-2019 14:15
, 603
Operator śladu na obszarach Jordana
Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie. W latach pięćdziesiątych Gagliardo wykazał, że dla obszaru $\Omega$ z regularnym brzegiem operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(\Omega)$ do przestrzeni $L^1(\partial \Omega)$ jest surjekcją. Zatem naturalne jest pytanie o istnienie prawego odwrotnego operatora do operatora śladu. Petree udowodnił, że w przypadku półpłaszczyzny $\mathbb{R}x\mathbb{R}_{+}$ nie istnieje prawy odwrotny operator do operatora śladu. Podczas referatu przedstawię prosty dowód twierdzenia Petree, który wykorzystuje tylko pokrycie Whitney'a danego obszaru oraz klasyczne własności przestrzeni Banacha. Następnie zdefiniujemy operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(K)$, gdzie $K$ jest płatkiem Kocha. Przez pozostałą część mojego referatu skonstruujemy prawy odwrotny do operatora śladu na płatku Kocha. W tym celu scharakteryzujemy przestrzeń śladów jako przestrzeń Arensa-Eelsa z odpowiednią metryką oraz skorzystamy z twierdzenia Ciesielskiego o przestrzeniach funkcji hölderowskich.
07-11-2018 14:15
, 711/712
Topics on stochastic optimization and long-time approximation of stochastic processes
Fabien Panloup (Angers)
Stochastic optimization is a way of approximating minima of deterministic functions by a stochastic approach. I will begin my talk by some background on this topic and on the Robbins-Monro algorithm. Then, I will state some recent non-asymptotic results about Ruppert-Polyak algorithm, which is an averaged version of the Robbins-Monro algorithm. In a last part, I will briefly introduce the problem of long-time approximation of diffusion processes and its link with approximation of Gibbs distributions. I will conclude some statistical applications of these methods. This talk is based on collaborations with Sébastien Gadat and Gilles Pagès
23-05-2019 10:15
, 604
Multiscale conservation laws driven by Levy stable and Linnik diffusions: asymptotics, explicit representations, shock creation, preservation and dissolution
Wojbor Woyczyński (Case Western Reserve University)
We will discuss the interplay between the nonlinear and nonlocal components of the evolution equations. In the particular case of supercritical multifractal conservation laws (CL) the asymptotic behavior, as $t \neq 1$, is dictated by the linearized case. For $\alpha <1$ , the equations driven by infinitesimal generators of Levy -stable diffusions the solution exhibit shocks (for bounded, odd, and convex on R+, initial data) which disappear over a nite time. For Levy -Linnik diffusions, $0 < \alpha < 2$ , the local behavior is strikingly different. The relevant CLs display shocks that do not dissipate over time.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
15-04-2019 15:15
, 603
On periodic motions of the Whithey's inverted pendulum; Integrability via reversibility
Roman Srzednicki (Uniwersytet Jagielloński); Maciej Wojtkowski (Uniwersytet Opolski)
W programie mamy dwa odczyty. O pracy "Integrability via reversibility". arxiv.org Jest to praca o rodzinie układów w której na części przestrzeni fazowej jest całkowalność (w sensie torusów niezmienniczych), a na uzupełnieniu układ zachowuje się chaotycznie. Te równania zwyczajne zadane są przez wielomiany (nawet stopnia 2). Zjawisko to związane jest z topologią rozmaitości na której rozpatrujemy układ, i symetrią "odwracalną", tzn. odwrócenie czasu daje układ sprzężony z wyjściowym.
03-04-2019 16:15
, 602
Omega-categorical groups, rings, and, bilinear forms of finite burden.
Jan Dobrowolski (University of Wrocław)
After briefly introducing the context, I will discuss the main ideas of the proof of the result saying that omega-categorical groups of finite burden are virtually abelian-by-finite, generalizing a result of Kaplan-Levi-Simon. This is a joint work with F. Wagner.
16-05-2019 12:15
, 602
A) RiffleScrambler -- a memory-hard password storing function. B) Using svn repositories (installed on hera) and Mendeley in daily work with LaTeX.
Paweł Lorek (Uniwersytet Wrocławski)
A) Making a function for calculating password slow is often not enough. Such a function can be evaluated several dozen times faster on GPUs than on CPUs and even several thousand times faster on ASICs (application-specific integrated circuit). A "good" function (memory-hard) should consume lots of memory (GPUs and ASICs would not help then). We introduce RiffleScrambler -- a new family of directed acyclic graphs and a corresponding memory hard function. We prove its memory hardness in the random oracle model. B) We show how to efficiently use SVN (subversion system) -- a software versioning and revision control system (installed on hera) and Mendeley (Reference Manager) in daily work with LaTeX. In particular, we show how one can allow multiple users access our SVN repository on hera.
13-05-2019 17:15
, 604
A_1(X), the space of compacta in X with one accumulation point
Krzysztof Omiljanowski
$A_1(X)$ is contractible for each locally connected continuum $X$. $A_1(C)$ is homeomorphic to $Q^\omega$, where $C$ is the Cantor set.
25-04-2019 12:15
, 606
Testowanie stochastycznego uporządkowania dwóch funkcji przeżycia
Grzegorz Wyłupek
Subskrybuj Seminaria