O seminarium

Terminy i tematyka spotkań

czwartek, 01-06-2017 - 12:20, 606
Kontrola False discovery rate w problemie wielokrotnego testowania. Procedura Benjaminiego – Hochberga
Michał Kos
czwartek, 25-05-2017 - 12:30, 606
A Comparative Case Study of Balance Dynamics in Parkinsonian and Non-Parkinsonian Subjects using Kołmogorov's complexity ideas
Wojbor Woyczyński (Case Western Reserve University, Cleveland)
czwartek, 18-05-2017 - 12:20, 606
Procesy przedziałami Markowskie
Władysław Szczotka
czwartek, 04-05-2017 - 12:20, 606
O problemie k-prób dla danych cenzurowanych
Grzegorz Wyłupek
czwartek, 27-04-2017 - 12:20, 606
Matematyczny model kryzysu w związku
Krzysztof Topolski
czwartek, 20-04-2017 - 12:20, 606
O zbieżności pewnego ciągu procesów stochastycznych
Władysław Szczotka
czwartek, 06-04-2017 - 12:20, 606
Wnioskowanie bayesowskie dla skokowych procesów Markowa i metody Monte Carlo
Wojciech Niemiro (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
czwartek, 30-03-2017 - 12:20, 606
Model Coxa proporcjonalnego hazardu
Grzegorz Wyłupek (Uniwersytet Wrocławski)
czwartek, 23-03-2017 - 12:20, 606
Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa przez regresje uogólnionych statystyk porządkowych
Mariusz Bieniek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
czwartek, 16-03-2017 - 12:20, 606
Szacowanie momentów kombinacji liniowych statystyk pozycyjnych i k-tych rekordów ze szczególnym uwzględnieniem szacowania momentów spacji statystyk pozycyjnych i k-tych rekordów
Paweł Kozyra (Polska Akademia Nauk)
czwartek, 09-03-2017 - 12:20, 606
Efektywność testów opartych na ważonych procesach empirycznych
Tadeusz Inglot (Politechnika Wrocławska)
czwartek, 02-03-2017 - 12:20, 606
Predykcyjne przedziały i obszary ufności dla wielowymiarowych modeli szeregów czasowych konstruowane metodą bootstrapu sitowego
Roman Różański (Politechnika Wrocławska)
czwartek, 23-02-2017 - 12:20, 606
O metodzie Steina
Małgorzata Romanowska-Majsnerowska (Uniwersytet Wrocławski)
czwartek, 26-01-2017 - 12:20, 606
Estymacja dla procesów odnowy z trendem
Alicja Jokiel-Rokita (Politechnika Wrocławska)

Procesy odnowy z trendem (TRP) były po raz pierwszy rozpatrywane w pracy Lindqvista (1993). Określane są one przez funkcję trendu i rozkład odnowy. Procesy TRP stanowią uogólnienie zarówno procesów odnowy jak i niejednorodnych procesów Poissona i są stosowane na przykład do modelowania momentów awarii systemów naprawialnych. Modulowane procesy potęgowe i niejednorodne procesy gamma są również szczególnymi przypadkami tych procesów. Na seminarium omówione zostaną problemy estymacji parametrów procesów odnowy z trendem. Na przykładzie modulowanego procesu gamma, szczególnego przypadku procesu TRP, wykażemy, że oszacowania największej wiarogodności nieznanych parametrów nie zawsze istnieją. Zaprezentujemy również trzy nowe metody estymacji parametrów funkcji trendu, które mogą być stosowane w przypadku, gdy nie jest znana postać rozkładu odnowy, a tym samym funkcja wiarogodności procesu. Wyniki, które zostaną zaprezentowane, zostały opublikowane w dwóch artykułach, napisanych wspólnie z prof. Ryszardem Magierą.

Literatura
Lindqvist B. (1993). The trend-renewal process, a useful model for repairable systems. Malmo, Sweden. Society in Reliability Engineers, Scandinavian Annual Conference.

czwartek, 19-01-2017 - 12:20, 606
Kontrola FDR z wykorzystaniem metody SLOPE w regresji logistycznej
Michał Kos
czwartek, 12-01-2017 - 12:15, 606
Test permutacyjny dla dwóch prób prawostronnie cenzurowanych, II.
Grzegorz Wyłupek
czwartek, 15-12-2016 - 12:20, 606
Wybrane nieparametryczne metody estymacji krzywej ROC
Michał Pulit (Wydział Matematyki, Politechnika Wrocławska)
czwartek, 08-12-2016 - 12:20, 606
Test permutacyjny dla dwóch prób prawostronnie cenzurowanych, I.
Grzegorz Wyłupek
czwartek, 01-12-2016 - 12:20, 606
Konferencja Statystyczna w Będlewie
czwartek, 17-11-2016 - 12:20, 606
Przedziały ufności oparte na statystykach generowanych metodą Monte Carlo
Piotr Nowak
czwartek, 10-11-2016 - 12:20, 606
Metoda momentów w estymacji parametrycznej na podstawie danych grupowanych
Piotr Nowak
czwartek, 03-11-2016 - 12:20, 606
Ekstremalny ciąg Markowski typu Kendalla
Barbara Jasiulis-Gołdyn
czwartek, 27-10-2016 - 12:20, 606
Kontrola frakcji fałszywych odkryć w lokalizacji genów
Małgorzata Bogdan
czwartek, 20-10-2016 - 12:20, 606
Testowanie zgodności obserwacji z rozkładem wykładniczym
Grzegorz Wyłupek
czwartek, 13-10-2016 - 12:20, 606
Estymacja i testowanie hipotez w wielowymiarowych modelach normalnych
Roman Zmyślony (Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski)
czwartek, 06-10-2016 - 12:20, 606
Selekcja zmiennych w parametrycznych modelach z wykorzystaniem procedur stepdown
Konrad Furmańczyk (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW)
Subskrybuj Terminy i tematyka spotkań