Redagowane czasopisma

Czasopisma redagowane w Instytucie Matematycznym UWr

Na liście czasopism punktowanych, opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 23 grudnia 2013 r. Colloquium Mathematicum i Probability and Mathematical Statistics znajdują się w części A i uzyskały po 15 punktów.