Struktura

W instytucie pracuje:

  - 19 profesorów tytularnych,
  - 20 doktorów habilitowanych, w tym
   - 3 na stanowisku profesora UWr,
   - 15 na stanowisku adiunkta,
   - 2 na stanowisku starszego wykładowcy,
  - 41 doktorów, w tym
   - 1 na stanowisku docenta,
   - 32 na stanowisku adiunkta,
   - 3 na stanowisku adiunkta naukowego,
   - 5 na stanowisku starszego wykładowcy,
  - 7 magistrów, w tym
   - 1 na stanowisku starszego wykładowcy,
   - 4 na stanowisku wykładowcy.
   - 2 na stanowisku asystenta

Zakłady

Algebra i Teoria Liczb

Kierownik: prof. dr hab. Ludomir Newelski, tel. 71 375 7462

Analiza Funkcjonalna

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Damek, tel. 71 375 7457

Analiza Matematyczna

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szwarc, tel. 71 375 7498

Geometria

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Świątkowski, tel. 71 375 7491 

Równania Różniczkowe

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Biler, tel. 71 375 7408

Teoria Mnogości i Topologia

Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Plebanek, tel. 71 375 7406

Teoria Prawdopodobieństwa

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szekli, tel. 71 375 7458

Statystyka

Kierownik: dr hab. Małgorzata Bogdan, tel. 71 375 7466
 

Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Matematyki

Kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczyk, tel. 71 375 7416

PREST - Pracownia Ekspertyz Statystycznych

Kierownik: mgr Kamil Dyba, tel.: 71 375 7401, 71 375 7456,

email: prest@math.uni.wroc.pl

 


Obszar badań naukowych : podstawy matematyki, topologia continuów, teoria modeli, algebra, kombinatoryka, teoria liczb, geometria i topologia różniczkowa, geometryczna teoria grup, równania różniczkowe, analiza harmoniczna, teoria miary, analiza funkcjonalna, teoria prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne, zastosowania teorii prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, historia matematyki, dydaktyka.