O seminarium

Terminy i tematyka spotkań

poniedziałek, 08-01-2018 - 16:15, 604
Mardešić's problem on products of linearly ordered spaces.
Grzegorz Plebanek
Było to pytanie o to czy, w szczególności, produkt dwóch zwartych przestrzeni liniowo uporządkowanych można odwzorować na produkt trzech przestrzeni niemetryzowalnych. Przedstawię rozwiązanie problemu uzyskane wraz z Gonzalo Martinezem. W języku algebr Boole'a wynik daje pewne twierdzenia o zanurzalności produktów wolnych algebr nieprzeliczalnych w produkty algebr interwałowych.
piątek, 03-11-2017 - 13:30, 604
Convergence of measures and cardinal characteristics of the continuum
Damian Sobota (Politechnika Wiedeńska)
poniedziałek, 05-06-2017 - 16:15, 604
Słaba selekcja generuje porządek.
Krzysztof Omijlanowski
poniedziałek, 22-05-2017 - 16:15, 604
On various notions of homogeneity of Borel sigma-ideals of Polish spaces
Piotr Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)
Opowiem o niektórych wynikach ze wspólnej pracy z Romanem Polem ,,On Borel maps, calibrated sigma-ideals and homogeneity", której najnowszą wersję można znaleźć na stronie https://www.mimuw.edu.pl/~piotrzak/publications.html. Przedmiotem badań pracy są m.in. sigma-ideały I_0(\mu) oraz I_f(\mu) borelowskich podzbiorów kompaktu X, które dla danej miary borelowskiej \mu mogą być pokryte za pomocą przeliczalnie wielu +zbiorów zwartych miary zero lub, odpowiednio, miary skończonej. Przyjmując definicję J. Zapletala mówimy, że sigma-ideał I na X jest jednorodny, jeśli dla każdego zbioru borelowskiego E +spoza I istnieje funkcja borelowska f: X --> E taka, że przeciwobrazy zbiorów z I są w I. Okazuje się, że dla pewnych naturalnych miar, niejednorodności sigma-ideałów I_0(\mu) i I_f(\mu) +towarzyszy jednorodność uzupełnień związanych z nimi algebr ilorazowych postaci Borel(X)/I.
poniedziałek, 15-05-2017 - 16:15, 604
Sumowalność i typ potęgowy indeksu Szlenka
Szymon Draga (Uniwersytet Śląski)
Podczas referatu przypomnimy pojęcie indeksu Szlenka oraz jego związki z asymptotyczną geometrią przestrzeni Banacha. Uzasadnimy, że $c_0$-suma prosta przestrzeni z jednakowo sumowalnym indeksem Szlenka ma sumowalny indeks Szlenka, a także podamy wzór na typ potęgowy ogólnej sumy prostej przestrzeni Banacha
poniedziałek, 13-03-2017 - 16:15, 604
Extension operators and double interval.
Grzegorz Plebanek
poniedziałek, 27-02-2017 - 16:15, 604
Extension operators and Hausdorff gaps
Grzegorz Plebanek (Uniwersytet Wrocławski)
poniedziałek, 12-12-2016 - 16:15, sala 604
Boolean algebras with a few independent sequences
Grzegorz Plebanek
Streszczenie. Zamierzam omówić podstawowe własności algebr generowanych przez rodziny, które nie zawierają nieskończonego ciągu niezależnego.Tego typu klasy algebr są związane z tak zwanymi słabymi kompaktami Radona-Nikodyma.
poniedziałek, 05-12-2016 - 16:15, 604
Splitting chains
Piotr Borodulin-Nadzieja
poniedziałek, 28-11-2016 - 16:15, 604
O rozkladzie kostek euklidesowych na dwa punktoksztaltne zbiory borelowskie, wg pracy Elzbiety i Romana Polów.
Paweł Krupski (Politechnika Wrocławska)
poniedziałek, 21-11-2016 - 16:15, 604
Cones over locally connected curves and the uniqueness problem.
Daria Michalik (UKSW, Warsaw)
poniedziałek, 14-11-2016 - 16:15, 604
O entropii topologicznej dla działań grup
Jakub Gismatullin (Wrocław University)
poniedziałek, 07-11-2016 - 16:15, 604
Metric approximation in groups - continuation
Jakub Gismauttlin (University of Wrocław)
poniedziałek, 24-10-2016 - 16:15, 604
Metric approximation in groups
Jakub Gismatullin (University of Wrocław)
Opowiem o klasycznych hipotezach z dynamiki i topologii dotyczących przesunięć Bernoulliego, (np. Hipoteza Kołmogorowa o izomorfizmie, Hipoteza Gottschalka o surjunktywności, Hipotezy Kaplańskiego) które doprowadziły do badań nad aproksymacją metryczną w grupach, powstania klasy grup soficznych i teorii entropii dla działań grup soficznych na przestrzeniach zwartych. Omówię aktualny stan wiedzy i nowe wyniki.
poniedziałek, 17-10-2016 - 16:15, 604
Boole'owskie obrazy przestrzeni spójnych zwartych
Grzegorz Plebanek
poniedziałek, 10-10-2016 - 16:15, 605
Boole'owskie obrazy przestrzeni spójnych zwartych
Grzegorz Plebanek
poniedziałek, 06-06-2016 - 16:15, 604
Przestrzenie homeomorficzne ze swoimi hiperprzestrzeniami.
Włodzimierz Charatonik
poniedziałek, 30-05-2016 - 16:15, 604
Fraisse theory and homogeneity of the Cantor set
Wiesław Kubiś
I will show how Fraisse theory combined with basic category-theoretic tools gives the result of Knaster and Reichbach saying that every homeomorphism between closed nowhere dense subsets of the Cantor set C extends to an auto-homemorphism of C. I will also discuss possible extensions of this result to generalized Baire spaces and other objects.
poniedziałek, 23-05-2016 - 16:15, 604
Weakly Radon-Nikodým compact spaces
GONZALO MARTINEZ CERVANTES (Murcia)
A compact space is said to be weakly Radon-Nikodým if it is homeomorphic to a weak*-compact subset of the dual of a Banach space not containing an isomorphic copy of l_1. In this talk I will show some topological properties of this class of compact spaces and its relation with other classes of compact spaces such as Radon-Nikodým or Corson compacta. Most of the results of this talk are contained in the paper 'On weakly Radon-Nikodým spaces' which is available on arxiv.org.
poniedziałek, 09-05-2016 - 16:15, 604
O powracaniu w parach
Piotr Oprocha (Kraków)
Rozważmy odwzorowanie $T$ działające na przestrzeni zwartej metrycznej $X$. Punkt $x$ jest powracający jeśli pod wpływem działania $T$ jeśli wraca w dowolnie małe swoje otoczenie, oraz ma własność powracania w parach jeśli dla dowolnego punktu $y$ powracającego względem pewnego odwzorowania $S$ para $(x,y)$ jest powracająca względem odwzorowania $T\times S$. Innymi słowy, $x$ ma własność powracania w parach jeśli jego czasy powrotu da się zsynchronizować z czasami powrotu każdego innego punktu powracającego $y$. Jeśli osłabimy założenia odnośnie synchronizacji, np. poprzez dodanie dodatkowych założeń o klasie dopuszczalnych odwzorowań $S$, to wtedy istnieje szansa, że zbiór punktów $x$ o tej nowej własności będzie większy. W referacie przedstawimy znane wyniki oraz pewne problemy otwarte związane z powracaniem w parach.
poniedziałek, 11-04-2016 - 16:15, 604
Mocniejsza forma przeliczalnej gęstej jednorodności płaszczyzny.
Maciej Pietroń
poniedziałek, 21-03-2016 - 16:15, 604
Uniwersalne potoki minimalne i teoria Ramseya (cykl wykładów)
Aleksandra Kwiatkowska
Opis: Niniejszy cykl wykładów będzie z pogranicza dynamiki topologicznej, topologii, grup topologicznych oraz teorii Ramseya. Na początek zaprezentuję twierdzenia Kechrisa-Pestova-Todorcevica mówiące o związkach strukturalnej teorii Ramseya z grupami ekstremalnie średniowalnymi i uniwersalnymi potokami minimalnymi oraz omówię kilka przykładów. W dalszej części skupię się na grupach homeomorfizmów (przestrzeni Cantora, miotełki Lelka, pseudołuku, kostki Hilberta), omówię znane wyniki i przedstawię kilka otwartych pytań. Wyklady odbeda sie w nastepujacych terminach: * poniedzialek 21 marca, godz. 16.15, sala 604 IM, * wtorek 22 marca, godz. 17.15, sala 215 w budynku D1 Politechniki, * sroda 23 marca, godz. 15.15, sala w IM (ta godzina moze jeszcze ulec zmianie)
poniedziałek, 18-01-2016 - 16:15, 604
Brzegi Gromowa z kombinatoryczna wlasnoscia Loewnera
Damian Osajda
Subskrybuj Terminy i tematyka spotkań