O seminarium

Terminy i tematyka spotkań

poniedziałek, 24-04-2017 - 15:15, 603
Równania różniczkowe cząstkowe z losowymi warunkami początkowymi
Miłosz Krupski (Uniwersytet Wrocławski)
Kontynuacja.
poniedziałek, 10-04-2017 - 15:15, 603
Metody dekompozycji, komutatory i algebry Liego, czyli nowoczesne metody numeryczne. Zastosowanie dla liniowego równania Schroedingera.
Karolina Kropielnicka (Uniwersytet Gdański i IMPAN)
Numeryczna analiza równania Schroedingera jest wysoce nietrywialna, ponieważ bardzo mały parametr (skojarzony ze stałą Plancka) powoduje ekstremalnie wysokie oscylacje rozwiązania. Standardowe podejście numeryczne angażuje semi-dyskretyzację równania, a dopiero później wykorzystuje przeróżne metody dekompozycji. Proponujemy nowe rozwiązanie problemu, gdzie pracujemy w algebrach Liego generowanych przez operatory różniczkowania i mnożenia przez potencjał. Na tych nieskończenie wymiarowych operatorach wyprowadzamy asymptotyczne metody dekompozycji, opcjonalnie bezkomutatorowe rozwinięcie Magnusa, a dopiero pod koniec badań wprowadzamy semi-dyskretyzację (metody spektralne, pseudospektralne bądź metody podprzestrzeni Kryłowa). Skupimy się na numerycznej aproksymacji równania Schroedingera, jednak nasza metodologia może być wykorzystywana do innych równań mechaniki kwantowej (niekoniecznie w ujęciu semi-klasycznym), oraz do teorii sterowania optymalnego w mechanice kwantowej. Opisywane wyniki otrzymane zostały we współpracy z Philippem Baderem (La Trobe University, Australia), Arieh Iserlesem (University of Cambridge, UK) oraz Pranavem Singh (University of Oxford, UK)
poniedziałek, 03-04-2017 - 15:15, 603
Równania różniczkowe cząstkowe z losowymi warunkami początkowymi
Miłosz Krupski (Uniwersytet Wrocławski)
poniedziałek, 20-03-2017 - 15:15, 603
O jednakowo ciągłych rodzinach operatorów Markowa i ich ergodycznych własnościach
Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański)
poniedziałek, 06-03-2017 - 15:15, 603
Przestrzenie Morreya i nieliniowe równanie ciepła
Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
poniedziałek, 27-02-2017 - 15:15, 603
O kolapsie wirów punktowych
Henryk Kudela (Politechnika Wrocławska)
poniedziałek, 30-01-2017 - 15:15, 603
O wybuchach dla równań chemotaksji z dyfuzją fraktalną
Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
Kontynuacja.
poniedziałek, 23-01-2017 - 15:15, 603
O pewnym modelu tworzenia się kolonii E. Coli - asymptotyka rozwiązań
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
Wg wspólnej pracy z Rafałem Celińskim, Danielle Hilhorst, Masayasu Mimurą.
poniedziałek, 16-01-2017 - 15:15, sala 603
O pewnym modelu tworzenia się kolonii E. Coli
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
Wg wspólnej pracy z Rafałem Celińskim, Danielle Hilhorst, Masayasu Mimurą.
poniedziałek, 09-01-2017 - 16:00, sala 603
Certain isotropic heat kernels on the field of p-adic numbers (the sequel)
Alexander Bendikov (Uniwersytet Wrocławski)
This talk will be about "Fourier transform", "Multipliers" and about "The heat equation on Q_p^n, n\geq 3". Plus "Open Questions". UWAGA: Wyjątkowo w tym dniu zaczynamy seminarium o 16:00.
poniedziałek, 19-12-2016 - 15:15, pok. 405
Specjalne posiedzenie Seminarium z Równań Róniczkowych Cząstkowych
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników seminarium w najbliższy poniedziałek, 19 grudnia o godz. 15:15 do pokoju 405 w Instytucie Matematycznym UWr. na specjalne posiedzenie Seminarium z Równań Różniczkowych Cząstkowych.
poniedziałek, 12-12-2016 - 16:00, 603
Certain isotropic heat kernels on the field of p-adic numbers
Alexander Bendikov
UWAGA: Wyjątkowo w tym dniu zaczynamy seminarium o 16:00.
poniedziałek, 28-11-2016 - 15:15, 603
Optimization of Complex Systems Governed by Ordinary Differential Equations and Partial Differential Equations
Mykhaylo Shcherbatyy (Lviv University)
The presentation focuses on solution of optimisation problems, parameter identification problems and sensitivity analysis problems for systems, which are modeled by ODEs and PDEs. Application of meta-models (surrogate modes) for considered problems is analyzed. The results of numerical experiments for direct problems, inverse problems, and optimization problems for some environmental, biological and mechanical systems (heterodifussive mass transfer of pollutant in soil, spread of pollutants in plants, population dynamics, optimal design of shells) are presented.
poniedziałek, 21-11-2016 - 15:15, 603
O wybuchach radialnych rozwiązań układu Keller-Segela równań chemotaksji
Piotr Biler (UWr)
Zostanie zaprezentowany nowy dowód wybuchu rozwiązań.
poniedziałek, 07-11-2016 - 15:15, 603
Global existence and blow-up in a two-chemical substances chemotaxis system
Kentarou Fujie (PAN)
poniedziałek, 10-10-2016 - 15:15, 603
Jednoznaczność rozwiązań dla równania ośrodków porowatych
Miłosz Krupski (UWr)
Seminarium szkoleniowe z cyklu nieliniowe i nielokalne oparte na pracach w załączeniu aut. Grillo, Muratori, Punzo oraz Pierre.
poniedziałek, 03-10-2016 - 15:15, 603
O pewnej zasadzie porównawczej dla rozwiązań układu Kellera-Segela z ułamkowym laplasjanem
Grzegorz Karch
Wg. wspólnej pracy z Piotrem Bilerem i Jackiem Zienkiewiczem.
Zapraszamy Wszystkich przed seminarium (tj. około 14:45) do pokoju 405 na kawę lub herbatę.
poniedziałek, 06-06-2016 - 15:15, 603
Klasyczne równania ośrodków porowatych na obszarach nieograniczonych
Jan Goncarzewicz (Politechnika Wrocławska)
poniedziałek, 30-05-2016 - 15:15, 603
Nielokalne równania ośrodków porowatych na półprostej
Bartosz Wróblewski (Uniwersytet Wrocławski)
poniedziałek, 23-05-2016 - 15:15, 603
Oszacowania a priori dla równania ośrodków porowatych z ułamkowym laplasjanem
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
poniedziałek, 16-05-2016 - 15:15, 603
Wstęp do teorii dla równania ośrodków porowatych z ułamkowym laplasjanem
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
Oszacowania a priori rozwiązań.
poniedziałek, 09-05-2016 - 15:15, 603
Wstęp do teorii dla równania ośrodków porowatych z ułamkowym laplasjanem
Miłosz Krupski (Uniwersytet Wrocławski)
Według prac Vazqueza.
poniedziałek, 25-04-2016 - 15:15, 603
Wstęp do teorii dla równania ośrodków porowatych z ułamkowym laplasjanem
Miłosz Krupski (Uniwersytet Wrocławski)
Wykład oparty będzie na pracy w załączeniu.
poniedziałek, 18-04-2016 - 15:15, 603
O pewnym nielokalnym modelu z biologii matematycznej (niestabilność Turinga i nieograniczoność rozwiązań)
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
poniedziałek, 04-04-2016 - 15:15, 603
Przestrzenie Sobolewa ułamkowego rzędu
Bartłomier Wróblewski (Uniwersytet Wrocławski)
Wykład oparty będzie na artykule di Nezza, Palatucci, Valdinoci Hitchhiker's guide to the fractional Sobolev spaces opublikowany w ArXiv.
poniedziałek, 21-03-2016 - 15:15, 603
Zagadnienie Dirichleta dla ułamkowego laplasjanu
Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
Wykład oparty będzie na notkach C. Bucur.
poniedziałek, 14-03-2016 - 15:15, 603
Lokalna s-harmoniczność
Miłosz Krupski (Uniwersytet Wrocławski)
Z pewną dokładnością wszystkie funkcje są lokalnie s-harmoniczne (wg pracy DIPIERRO, SAVIN, VALDINOCI).
poniedziałek, 29-02-2016 - 15:15, 603
Oszacowania rozwiązań fraktalnego równania Burgersa z krytycznym wykładnikiem
Tomasz Jakubowski (Politechnika Wrocławska)
$$u_t-\Delta^{\alpha/2}u+b\cdot \nabla (u|u|^{(\alpha-1)/d})=0$$
poniedziałek, 22-02-2016 - 15:15, 603
Wybuchy rozwiązań dla pewnych typu równań reakcji-dyfuzji
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)

Wybuchy rozwiązań dla pewnych typu równań reakcji-dyfuzji tj. o pracy G. Karch, K. Suzuki, J. Zienkiewicz, Finite-time blowup of solutions to some activator-inhibitor systems.

poniedziałek, 25-01-2016 - 15:15, sala 603
O równoważnych definicjach ułamkowego laplasjanu wg pracy Caffarelli i Silvestre
Rafał Celiński (Uniwersytet Wrocławski)
poniedziałek, 18-01-2016 - 15:15, sala 603
Układ równań całkowych typu Volterry z wybuchającymi rozwiązaniami
Wojciech Mydlarczyk (Politechnika Wrocławska)
poniedziałek, 11-01-2016 - 15:15, sala 603
Kink dynamics in the $\phi^4$ model: asymptotic stability for odd perturbations in the energy space
Michał Kowalczyk (Universidad de Chile)
poniedziałek, 04-01-2016 - 15:15, sala 603
Rozwiązania z nieskończoną energią w jednorodnym równaniu Boltzmanna
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
poniedziałek, 21-12-2015 - 15:15, sala 603
Lokalne warunki na wybuch rozwiązań układu Kellera-Segel
Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
poniedziałek, 16-11-2015 - 16:15, sala 603
Numeryczne metody dla ułamkowego laplasjanu
Mateusz Wróbel (Uniwersytet Opolski)
poniedziałek, 16-11-2015 - 15:15, sala 603
Zastosowanie nieliniowej zasady maksimum
Grzegorz Karch
poniedziałek, 09-11-2015 - 15:15, 603
Nieliniowa zasada maximum dla ułamkowego laplasjanu
Bartosz Wróblewski

Zapraszamy na kolejne seminarium szkoleniowe
NIELOKALNE i NIELINIOWE
w poniedziałek, 9 listopada 2016 r., godz. 15:15-17:00
Instytut Matematyczny UWr. sala 603.

W programie:
*BARTOSZ WRÓBLEWSKI
Nieliniowa zasada maximum dla ułamkowego laplasjanu
(wg. pracy Constatina i Vicola).*

Serdecznie pozdrawiamy
Grzegorz Karch i Miłosz Krupski
PS. Przed wystąpieniem Bartosza, Miłosz dokończy swój odczyt.

poniedziałek, 19-10-2015 - 15:15, 603
Nielokalna dyfuzja i jej zastosowania
Miłosz Krupski

Szanowni Państwo

W tym roku akad. wspólnie z Miłoszem Krupskim będziemy prowadzić
seminarium szkoleniowe zatytułowane: NIELOKALNE i NIELINIOWE.

Na tym seminarium będziemy śledzić najnowsze wyniki dotyczące zagadnień
z ułamkowym laplasjanem (lub ogólniej, z operatorem Levy'ego),
które pojawiają się w fizyce, biologi etc.

Seminarium odbywać się będzie w poniedziałki w godz. 15:15-17:00
w sali 603 - w tych tygodniach, gdy nie będzie Seminarium Zakładowego
z Równań Różniczkowych.

Seminarium NIELOKALNE i NIELINIOWE zainaugurowane zostanie w najbliższy

poniedziałek, 19 października 2016 r., godz. 15:15-17:00
Instytut Matematyczny UWr. sala 603.

W programie

MIŁOSZ KRUPSKI

Nielokalna dyfuzja i jej zastosowania
(wg. pracy Bucur and Valdinoci - plik w załączeniu).

Serdecznie zapraszamy

Grzegorz Karch i Miłosz Krupski

poniedziałek, 23-03-2015 - 15:15, sala 603
Mathematical analysis of thermo-visco-elastic models
Filip Klawe (Uniwersytet Warszawski)
poniedziałek, 23-02-2015 - 15:15, sala 603
Level set methods for evolution of surfaces
Eleftherios Ntovoris (Univ. Paris Est)
poniedziałek, 19-01-2015 - 15:15, sala 603
Twierdzenia o istnieniu rozwiazan dla uogolnieonego rownania Burgersa z operatorem Levy'ego
Miłosz Krupski
poniedziałek, 01-12-2014 - 15:15, sala 603
Magnetowizyjna interpretacja efektów krzyżowych w mechanice eksperymentalnej – od wizualizacji do modelowania.
Przemysław Wiewiórski (Politechnika Wrocławska)

Seminarium zostanie poœwięcone omówieniu metody pomiarowej, bazującej na zjawiskach magnetomechanicznych, wspomagającej badania z zakresu mechaniki eksperymentalnej. Metoda została opracowana w Katedrze Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego P.Wr. W ramach wystąpienia zostanie omówiona budowa i możliwoœści pomiarowe wykonanych systemów skanerów trójosiowego pola magnetycznego. Systemy te pozwoliły na wizualizację pola magnetycznego wokół różnorodnych obiektów płaskich i walcowych. Miniaturyzacja pasywnych czujników pola magnetycznego w postaci magnetorezystorów umożliwiła stworzenie systemu do quasi-ciągłego, bezkontaktowego, powierzchniowego pomiaru trójosiowego natężenia pola magnetycznego, wokół badanego obiektu poddanego stymulacji wybranym bodŸźcom fizycznym. Technika akwizycji i przetwarzania danych pozwala na prezentację rezultatu w postaci obrazu, stąd została nazwana „magnetowizją” analogicznie do terminu „termowizji” w pomiarach termicznych. Opisane systemy umożliwiły uzyskanie map magnetowizyjnych powierzchni typowych obiektów konstrukcyjnych, jak również monitorowanie różnych procesów technologicznych. Wykorzystano fizyczne aspekty magnetomechanicznych efektów krzyżowych (efekt Villariego, magnetyczna pamięć metali) do detekcji nieciągłoœści struktury (wtrącenia, tekstura), detekcji mikropęknięć w próbkach gładkich, a także szacowania wpływu obróbki cieplnej i powierzchniowej, historii obciążania obiektów. Bazując na tych doœświadczeniach realne stało się zastosowanie magnetowizji do wyznaczania rozkładu pola magnetycznego wokół tarczy z otworem kołowym, poddanej cyklicznemu obciążeniu w zakresie sprężystym. Stanowi to jeden z fundamentalnych problemów w mechanice eksperymentalnej związany z lokalną koncentracją naprężeń przy otworze. Zagadnienie ma wiele metod rozwiązania analitycznego w teorii sprężystoœści, a doœświadczalna jego weryfikacja stanowi wzorzec dla nowo opracowanych metod pomiarowych. Magnetowizja wzbogaciła możliwoœści poznawcze zjawisk magnetomechanicznych i identyfikację ich modeli, lokalizacji pól odkształceń, miejsc występowania deformacji plastycznych, kinetyki przemian fazowych. Prelegent, będący jednym z twórców systemu magnetowizyjnego, przedstawi problematykę modelowania rozpływu pola magnetycznego, której wzorcem jest zachowanie się sensorów pod wpływem wzorcowej geometrii badanego obiektu. Celem seminarium, jest prezentacja opracowanych klas modeli i okreœślenie oczekiwanego wsparcia odnośœnie modyfikacji rozwiązań uwzględniając stosowny formalizm matematyczny. 
LITERATURA:
J Kaleta, P Wiewiórski, Magnetovisual method for monitoring thermal demagnetization of permanent magnets used in magnetostrictive actuators, Journal of Rare Earths, Volume 32, Issue 3, 2014, Pages 236–241 
J Kaleta, P Wiewiórski, Magnetic field distribution detecting and computing methods for experimental mechanics. Engineering Transactions. 2010, vol. 58, nr 3/4, s. 97-118 
J Kaleta, D Lewandowski, P Wiewiórski, 3D magnetovision scanner as a tool for investigation of magnetomechanical principles, Solid State Phenomena, 154 (2009), p. 181

poniedziałek, 24-11-2014 - 15:15, sala 603
Problemy stabilności rozwiązań szczególnych dla równań hydrodynamiki
Wojciech Zajączkowski (IM PAN)
wtorek, 07-10-2014 - 15:15, sala 603
Chemotaxis equation
 • Wtorek 7.X,
  • 10:15-11:30 PIOTR BILER Optimal criteria for blowup of n-symmetric solutions to the Keller-Segel model
 • Sroda, 8.X,
  • 11:00-13:00 JACEK ZIENKIEWICZ Singular solutions of Keller-Segel equations of chemotaxis
  • 14:15-16:00 NORIKO MIZOGUCHI Optimal criterion for finite-time blowup in Keller-Segel system
 • Czwartek, 9.X
  • 10:15-11:15 TOMASZ CIESLAK No blowup of solutions to the Keller-Segel model in a ring
  • 11:30-12:30 GRZEGORZ KARCH Local criteria for blowup in the Keller-Segel model
  • 12:15-12:45 JAN BURCZAK Global existence vs. blowup of 1D Keller-Segel system with nonstandard diffusions
Subskrybuj Terminy i tematyka spotkań