Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Szekli, prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

Kontakt: dr Michał Krawiec (sekretarz), michal.krawiec at math.uni.wroc.pl

For English version please see: English version.

Aktualna działalność:

Seminarium odbywa się raz w tygodniu, w czwartki w godz. 12:15 - 14:00 stacjonarnie w sali 603 lub w formie wideokonferencji na platformie Zoom. Wszystkie aktualne i bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u sekretarza seminarium. Pełen wykaz zaplanowanych referatów znajduje się w zakładce Referaty.

Najbliższy referat: 2022-12-01, 12:15 - 14:00

Alicja Kołodziejska (Uniwersytet Wrocławski)

Spacery losowe w rzadkim losowym środowisku

Streszczenie:
Spacer losowy w rzadkim losowym środowisku to prosty spacer na zbiorze liczb całkowitych. Środowisko, w którym się porusza, zadane jest przez losowy wybór punktów, w których prawdopodobieństwo pójścia w prawo jest również wybrane losowo; w pozostałych punktach spacer porusza się jak symetryczny spacer losowy. Podczas referatu przedstawię pokrótce dotychczasowe wyniki dotyczące tego modelu oraz opowiem o słabych twierdzeniach granicznych, jakie uzyskaliśmy w ramach wspólnej pracy z Dariuszem Buraczewskim i Piotrem Dyszewskim.