Prowadzący: prof. dr hab. Ryszard Szekli, prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

Kontakt: dr Michał Krawiec (sekretarz), michal.krawiec at math.uni.wroc.pl

For English version please see: English version.

Aktualna działalność:

Seminarium odbywa się raz w tygodniu, w czwartki w godz. 12:15 - 14:00 stacjonarnie w sali 602 lub w formie wideokonferencji na platformie Zoom. Wszystkie aktualne i bardziej szczegółowe informacje można uzyskać u sekretarza seminarium. Pełen wykaz zaplanowanych referatów znajduje się w zakładce Referaty.

Najbliższy referat: 2021-10-21, 12:15 - 14:00

prof. Krzysztof Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)

Ekstrema pól gaussowskich o nieaddytywnej strukturze zależności

Streszczenie:
Zanallizujemy dokładną asymptotykę ogona rozkładu supremum dla klasy pól gaussowskich z niestandardową strukturą zależności. Wyniki zostaną zilustrowane dwoma przykładami:
- asymptotycznymi własnościami "performance table" i związanymi z nią zagadnieniami własności wartości własnych macierzy GUE;
- asymptotykami procesów "chi".
Wystąpienie oparte jest na wspólnej pracy z L. Bai (Nankai Univ.) and P.Liu (Univ. of Essex).