Kolegium Doktorskie Matematyki – rekrutacja

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

 

W związku z sytuacją epidemiczną harmonogram rekrutacji uległ zmianie. Dokumenty należy składać mailowo, a egzamin kwalifikacyjny może zostać przeprowadzony zdalnie. Szczegóły znajdują się pod tym adresem.

Rekrutacja do Kolegium Doktorskiego Matematyki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

  • Limit miejsc to 8.
  • Rejestracji w systemie IRK należy dokonać w dniach 15.05.2020 – 13.06.2020.
  • Egzamin kwalifikacyjny do Kolegium Doktorskiego Matematyki odbędzie się dnia 23.06.2020 w godz. 10:00 – 14:00. W zależności od sytuacji epidemicznej egzamin odbędzie się w Instytucie Matematycznym UWr, sala 601, lub zostanie przeprowadzony zdalnie.
  • Osoby zainteresowane kształceniem w Kolegium Doktorskim Matematyki zapraszamy do zgłaszania udziału w egzaminie kwalifikacyjnym, do dnia 13.06.2020.

Harmonogram rekrutacji

Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 

Declaration of the candidate for the Doctoral School of the University of Wrocław

Zadania z wcześniejszych egzaminów


Uchwała Senatu w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie limitów przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na kształcenie w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie procedury rejestracji w IRKa oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej