Studia Doktoranckie - stypendia i granty

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Stypendia i granty

W trakcie studiów doktorant może liczyć na liczne stypendia: uniwersyteckie oraz inne, oferowane najlepszym doktorantom przez miasto Wrocław, Narodowe Centrum Nauki lub firmy. W trakcie roku akademickiego ogłaszane są przez Dziekana naszego Wydziału również specjalne konkursy grantowe dla Młodych Naukowców, dzięki którym dodatkowe środki finansowe na badania oraz wyjazdy zagraniczne mogą otrzymać też doktoranci. Poniżej przegląd najważniejszych stypendiów i grantów.

Stypendia uniwersyteckie

Termin składania wniosków o stypendia uniwersyteckie mija zwykle wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, czyli na przełomie września i października. O szczegółowe daty należy pytać w sekretariacie studiów doktoranckich bądź dziekanacie.

Inne stypendia i granty