Studia Doktoranckie - dokumenty

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Dokumenty

Podstawowe

  • Synaba: Program do elektronicznego wypełniania kart SYNABA - SYNABA2015 znajduje się na stronie OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) w opcji "badania naukowe SYNABA" (link). Elektroniczna wersja karty zawiera informacje pozwalające zasilić jedyną w kraju bazę "rozpraw doktorskich i habilitacyjnych". Przed wypełnianiem karty należy zapoznać się z programem w zakładce POMOC - "Opis programu" i "Pomoc do programu". Plik po wprowadzeniu danych programem Synaba2015 ma rozszerzenie (.saj), należy dołączyć go jako załącznik do poczty i przesłać na adres: synaba@opi.org.pl i do wiadomości na adres: ewa.lamch@uwr.edu.pl. Następnie wydrukować i dostarczyć w wersji podpisanej do pokoju 303.

Inne