Studia Doktoranckie - rekrutacja

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Informacje potrzebne podczas rekrutacji na rok akademicki 2018/19:

Rekrutacja - ogólne informacje

Rekrutacja na studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym UWr zaczyna się przeważnie na przełomie kwietnia i maja poprzedzającego roku akademickiego. Odbywa się ona w drodze konkursu, w ramach którego poza rejestracją elektroniczną w systemie IRKa i złożeniem dokumentów w Sekretariacie (pokój 303), kandydat musi podejść do pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. Prace kandydatów oceniane są przez komisję rekrutacyjną. Na egzaminie pisemnym kandydaci otrzymują zestaw 12 zadań, z których komisja rekrutacyjna ocenia 6 najlepiej rozwiązanych. Każde zadanie jest punktowane w skali 0-6 punktów. Komisja rekrutacyjna przyjmuje na studia doktoranckie tych kandydatów, którzy zyskają przynajmniej 15 punktów. Zakres wymagań obejmuje przedmioty wykładane na studiach matematycznych, w szczególności analizę I – III, geometrię, algebrę liniową i algebrę I, elementy topologii metrycznej i teorii mnogości, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.

Podczas rekrutacji niezbędny jest również wybór opiekuna naukowego. W celu znalezienia odpowiedniej osoby można skontaktować się z kierownikiem studiów doktoranckich lub kierownikiem wybranego Zakładu w IM. Ich listę znaleźć można tutaj.

Egzaminy

Lista zadań z egzaminów wstępnych w poprzednich latach: