Studia Doktoranckie - informacje ogólne

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Informacje ogólne

W Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzone są studia trzeciego stopnia z nauk matematycznych. Są one naturalnym miejscem do kontynuowania nauki dla osób myślących o karierze na uczelniach państwowych i zagranicznych, jak również dla osób planujących karierę w szeroko pojętym biznesie. Kierownikiem studiów doktoranckich w IM UWr jest prof. dr hab. Jacek Dziubański.

Studia te prowadzone są w trybie stacjonarnym i służą przygotowaniu doktoranta do napisania rozprawy doktorskiej i prowadzenia samodzielnej pracy naukowo-dydaktycznej w zakresie nauk matematycznych. Podczas ośmiu semestrów (z możliwością przedłużenia) doktorant zalicza wykłady i seminaria, które określa w indywidualnym planie studiów. Dodatkowo, w ramach praktyk zawodowych, doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów lub uczestniczy w ich prowadzeniu.

Każdy doktorant przed rozpoczęciem studiów wybiera swojego opiekuna naukowego, który będzie nadzorował postępy w przygotowaniu pracy doktorskiej i pomoże w odnalezieniu się na studiach trzeciego stopnia. Wybór opiekuna potrzebny jest już podczas rekrutacji, jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego. Listę Zakładów, w których prowadzone są badania naukowe w Instytucie Matematycznym, znaleźć można tutaj.

Kontakt

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384, Wrocław

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Jacek Dziubański
tel.: 71 375 7449, pokój 906, e-mail: jacek.dziubanski (at) math.uni.wroc.pl

Sekretarz Studiów: mgr Ewa Lamch
tel.: 71 375 7494, pokój 303, e-mail: ewa.lamch (at) math.uni.wroc.pl

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydziałowa Rada Doktorantów: