Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2, 50-384 Wrocław, tel.: (+48) 71 375 74 01, (+48) 71 328 07 17
e-mail: dyrekcja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat: ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, (+48) 71 375 7895, dziekanat@math.uni.wroc.pl