Program Erasmus+ w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Aktualności: 

  • Koordynatorem programu Erasmus+ oraz innych międzynarodowych projektów wymiany studenckiej jest dr hab. Krzysztof Topolski (e-mail: Krzysztof.Topolski(at)math.uni.wroc.pl, terminy konsultacji). 
  • Studenckie konsultacje Student Local Advisor - dyżury będą się odbywać w każdy czwartek w godz. 16:30-17:30 w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, pokój 1.09 D (ul. Uniwersytecka 22/26)

W ramach umów podpisanych z kilkoma uniwersytetami w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Turcji, Chorwacji studenci Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego mają możliwość odbywania studiów zagranicznych na tych uczelniach. 

Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ :

Wykaz uczelni partnerskich - wymagany język, kierunek studiów: liczba miejsc

Można również ubiegać się o miejsca na wydziałach matematycznych na uczelniach niewymienionych na powyższej liście - na przykład na wydziałach matematycznych na uczelniach, które podpisały umowy z którymkolwiek z instytutów Uniwersytetu Wrocławskiego (w szczególności z Instytutem Informatyki). Możliwość taka występuję w przypadku wolnych miejsc na wyjazdy w danym instytucie. Można również samodzielnie skontaktować się z koordynatorem na uczelni (niewymienionej na powyższej liście), na którą chce się wyjechać i zaproponować chęć przyjazdu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Instytut Matematyczny UWr postara się o podpisanie umowy dwustronnej dającej możliwość wyjazdu.

Erasmus+ Praktyki

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego a także absolwenci do 12 miesięcy od ukończenia studiów mają możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+. Praktyki można odbyć w dowolnym kraju Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Turcji lub Macedonii Północnej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UWr - Erasmus+ Praktyki Można tutaj również znaleźć aktualną listę ofert praktyk . Można również samodzielnie skontaktować się z firmą (niewymieniona na powyższej liście), w której chce się odbywać praktyki.

Erasmus/en