Seminars

, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
, 603
Operator śladu na obszarach Jordana
Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie. W latach pięćdziesiątych Gagliardo wykazał, że dla obszaru $\Omega$ z regularnym brzegiem operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(\Omega)$ do przestrzeni $L^1(\partial \Omega)$ jest surjekcją. Zatem naturalne jest pytanie o istnienie prawego odwrotnego operatora do operatora śladu. Petree udowodnił, że w przypadku półpłaszczyzny $\mathbb{R}x\mathbb{R}_{+}$ nie istnieje prawy odwrotny operator do operatora śladu. Podczas referatu przedstawię prosty dowód twierdzenia Petree, który wykorzystuje tylko pokrycie Whitney'a danego obszaru oraz klasyczne własności przestrzeni Banacha. Następnie zdefiniujemy operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(K)$, gdzie $K$ jest płatkiem Kocha. Przez pozostałą część mojego referatu skonstruujemy prawy odwrotny do operatora śladu na płatku Kocha. W tym celu scharakteryzujemy przestrzeń śladów jako przestrzeń Arensa-Eelsa z odpowiednią metryką oraz skorzystamy z twierdzenia Ciesielskiego o przestrzeniach funkcji hölderowskich.
, https://lu-se.zoom.us/j/65067339175
Entropy Weighted Regularisation: A General Way to Debias Regularisation Penalties
Olof Zetterqvist (University of Gothenburg/Chalmers)
Lasso and ridge regression are well established and successful models for variance reduction and, for the lasso, variable selection. However, they come with a disadvantage of an increased bias in the estimator. In this seminar, I will talk about our general method that learns individual weights for each term in the regularisation penalty (e.g. lasso or ridge) with the goal to reduce the bias. To bound the amount of freedom for the model to choose the weights, a new regularisation term, that imposes a cost for choosing small weights, is introduced. If the form of this term is chosen wisely, the apparent doubling of the number of parameters vanishes, by means of solving for the weights in terms of the parameter estimates. We show that these estimators potentially keep the original estimators’ fundamental properties and experimentally verify that this can indeed reduce bias.
, zoom.us (kontakt: wiktor.ejsmont@gmail.com)
Własność Matsumoto-Yora w wolnej probabilistyce
MARCIN ŚWIECA
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
, 604
Partial Differential Equations of Parabolic Type with Variable Delay
Marek Kryspin (Politechnika Wrocławska)

The seminar begins on Monday, November 8 at 15:15 and will available via the link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a134b9d79248e41f3a3fcf68e67de2052%40thread.tacv2/1636315720990?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%223f605cf2-4741-4b58-9d48-89a636910c12%22%7d

26-02-2020 16:15
, 602
Amenability and definability
Krzysztof Krupiński (University of Wrocław)
The general motivation standing behind this research is to understand relationships between dynamical and model-theoretic properties of definable [topological] groups and between dynamical properties of groups of automorphisms of first order structures and model-theoretic properties of the underlying theories. More specifically, our goal is to understand model-theoretic consequences of various notions of amenability.

Among the notions of amenability that we are interested in are: definable amenability of a definable group, classical amenability of a topological group, and, more generally, [weak] definable topological amenability of a definable topological group. We also introduce and study amenable theories.

The consequences of amenability that we obtain are the appropriate versions of G-compactness: for first order theories this is the equality of Lascar strong types and Kim-Pillay strong types; for definable [topological] groups this is the equality of suitably defined connected components $G^{000}$ and $G^{00}$ of the group $G$ in question.

Among our main technical tools, of interest in its own right, is an elaboration on and strengthening of the Massicot-Wagner version of the stabilizer theorem, and also some results about measures and measure-like functions.

My series of talks will be based on my preprint “Amenability and definability” joint with Ehud Hrushovski and Anand Pillay. In the first series of talks, I will focus on the context of definable [topological] groups; the second series will be devoted to our new notion of amenable theory.
, 602
Norms of randomized circulant matrices
Witold Świątkowski (Uniwersytet Wrocławski)
Opowiem o oszacowaniach norm macierzy losowych z niezależnymi współrzędnymi. Zacznę od zaprezentowania twierdzenia A. Bandeiry, R. Latały i R. van Handela, dającego obustronne oszacowanie normy, niezależne od wymiaru, w przypadku gaussowskim. Następnie zajmiemy się przypadkiem zero-jedynkowym. Pokażę, że zachodzi podobne oszacowanie dolne. Opowiem też, co już wiemy, a co chcielibyśmy wiedzieć o górnym oszacowaniu.
, 605
A complemented subspace of a C(K)-space which is not a C(K)-space
Grzegorz Plebanek
We present a construction of two separable compacta K and L such that C(L) is a direct sum of C(K) and some Banach space X which is not isomorphic to a space of continuous functions. Joint work with Alberto Salguero Alarcon (Badajoz).
06-06-2019 12:15
, 606
Testowanie stochastycznego uporządkowania dwóch funkcji przeżycia, II.
Grzegorz Wyłupek
Subskrybuj Seminars