Seminars

, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
, 603
Operator śladu na obszarach Jordana
Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie. W latach pięćdziesiątych Gagliardo wykazał, że dla obszaru $\Omega$ z regularnym brzegiem operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(\Omega)$ do przestrzeni $L^1(\partial \Omega)$ jest surjekcją. Zatem naturalne jest pytanie o istnienie prawego odwrotnego operatora do operatora śladu. Petree udowodnił, że w przypadku półpłaszczyzny $\mathbb{R}x\mathbb{R}_{+}$ nie istnieje prawy odwrotny operator do operatora śladu. Podczas referatu przedstawię prosty dowód twierdzenia Petree, który wykorzystuje tylko pokrycie Whitney'a danego obszaru oraz klasyczne własności przestrzeni Banacha. Następnie zdefiniujemy operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(K)$, gdzie $K$ jest płatkiem Kocha. Przez pozostałą część mojego referatu skonstruujemy prawy odwrotny do operatora śladu na płatku Kocha. W tym celu scharakteryzujemy przestrzeń śladów jako przestrzeń Arensa-Eelsa z odpowiednią metryką oraz skorzystamy z twierdzenia Ciesielskiego o przestrzeniach funkcji hölderowskich.
, https://lu-se.zoom.us/j/65067339175
Entropy Weighted Regularisation: A General Way to Debias Regularisation Penalties
Olof Zetterqvist (University of Gothenburg/Chalmers)
Lasso and ridge regression are well established and successful models for variance reduction and, for the lasso, variable selection. However, they come with a disadvantage of an increased bias in the estimator. In this seminar, I will talk about our general method that learns individual weights for each term in the regularisation penalty (e.g. lasso or ridge) with the goal to reduce the bias. To bound the amount of freedom for the model to choose the weights, a new regularisation term, that imposes a cost for choosing small weights, is introduced. If the form of this term is chosen wisely, the apparent doubling of the number of parameters vanishes, by means of solving for the weights in terms of the parameter estimates. We show that these estimators potentially keep the original estimators’ fundamental properties and experimentally verify that this can indeed reduce bias.
14-10-2021 10:15
, 603
Skończone wolne kumulanty
Wiktor Ejsmont
W referacie przedstawię koncepcje wolnej probabilistyki skończonej wprowadzonej przez Adama Marcusa w 2015r. W referacie skupię się głownie na odpowiednich kumulantach skończonych. Odczyt będzie miał formę przeglądową.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
18-10-2021 15:15
, 603/Teams
Istnienie słabych rozwiązań nieliniowego równania dyfuzji z nielokalnym ciśnieniem
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)

Biler, Piotr; Imbert, Cyril; Karch, Grzegorz,
The nonlocal porous medium equation: Barenblatt profiles and other weak solutions.
Arch. Ration. Mech. Anal. 215 (2015), no. 2, 497–529.

Stan, Diana; del Teso, Félix; Vázquez, Juan Luis
Existence of weak solutions for a general porous medium equation with nonlocal pressure.
Arch. Ration. Mech. Anal. 233 (2019), no. 1, 451–496.

26-02-2020 16:15
, 602
Amenability and definability
Krzysztof Krupiński (University of Wrocław)
The general motivation standing behind this research is to understand relationships between dynamical and model-theoretic properties of definable [topological] groups and between dynamical properties of groups of automorphisms of first order structures and model-theoretic properties of the underlying theories. More specifically, our goal is to understand model-theoretic consequences of various notions of amenability.

Among the notions of amenability that we are interested in are: definable amenability of a definable group, classical amenability of a topological group, and, more generally, [weak] definable topological amenability of a definable topological group. We also introduce and study amenable theories.

The consequences of amenability that we obtain are the appropriate versions of G-compactness: for first order theories this is the equality of Lascar strong types and Kim-Pillay strong types; for definable [topological] groups this is the equality of suitably defined connected components $G^{000}$ and $G^{00}$ of the group $G$ in question.

Among our main technical tools, of interest in its own right, is an elaboration on and strengthening of the Massicot-Wagner version of the stabilizer theorem, and also some results about measures and measure-like functions.

My series of talks will be based on my preprint “Amenability and definability” joint with Ehud Hrushovski and Anand Pillay. In the first series of talks, I will focus on the context of definable [topological] groups; the second series will be devoted to our new notion of amenable theory.
, 602
Ekstrema pól gaussowskich o nieaddytywnej strukturze zależności
Krzysztof Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)
Zanallizujemy dokładną asymptotykę ogona rozkładu supremum dla klasy pól gaussowskich z niestandardową strukturą zależności. Wyniki zostaną zilustrowane dwoma przykładami: - asymptotycznymi własnościami "performance table" i związanymi z nią zagadnieniami własności wartości własnych macierzy GUE; - asymptotykami procesów "chi". Wystąpienie oparte jest na wspólnej pracy z L. Bai (Nankai Univ.) and P.Liu (Univ. of Essex).
, zoom.us (contact pborod@math.uni.wroc.pl)
Infinitary continuous logic and descriptive set theory
Maciej Malicki (IMPAN)
There are deep connections between model theory of the infinitary logic and descriptive set theory: Scott analysis, the López-Escobar theorem or the Suzuki theorem are well known examples of this phenomenon. In this talk, I will present results of a research devoted to generalizing these connections to the setting of continuous infinitary logic and Polish metric structures. In particular, I will discuss a continuous counterpart of a theorem of Hjorth and Kechris characterizing essential countability of the isomorphism relation on a given Borel class of countable structures. As an application, I will give a short model-theoretic proof of a result of Kechris saying that orbit equivalence relations induced by continuous actions of locally compact Polish groups are essentially countable. This is joint work with Andreas Hallbäck and Todor Tsankov.
06-06-2019 12:15
, 606
Testowanie stochastycznego uporządkowania dwóch funkcji przeżycia, II.
Grzegorz Wyłupek
Subskrybuj Seminars