pracownicy

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Kategorie: 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

w ostatnich dniach nasza wydziałowa społeczność włączyła się aktywnie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Aby uczynić tę pomoc bardziej efektywną, zamierzamy skoordynować działania na poziomie wydziału i utworzyć grupę składającą się ze studentów oraz pracowników, w ramach której będziemy wymieniać się informacjami o aktualnych potrzebach. W związku z tym prosimy również Was o przyłączenie się do tej akcji.

Osoby, które chciałyby się zaangażować w pomoc lub otrzymywać informacje o potrzebach prosimy o podanie danych kontaktowych.

W tej chwili nie potrafimy określić konkretnych szczegółów, ale pierwsze sygnały wskazują, że Wasze zaangażowanie mogłoby polegać na opiece nad dziećmi, zakupach, pomocy w nauce, załatwianiu spraw formalnych itd.

Zespół Dziekański

Zajęcia od 14 marca częściowo stacjonarne

Kategorie: 

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną Dziekan (po konsultacjach z wydziałowym samorządem studenckim) wydał zarządzenie, na mocy którego od 14 marca wracamy do nauczania w formie stacjonarnej na większej liczbie przedmiotów. Jedyne zajęcia, które pozostaną do końca roku w formie zdalnej to te, które na planie zajęć są zaznaczone jako zaplanowane w tej formie (oznaczenie „zd”).

Oczywiście w dalszym ciągu obowiązuje wymóg noszenia maseczek w budynkach Wydziału (i w trakcie zajęć).

Zajęcia dydaktyczne w Instytucie

Kategorie: 

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 1/2022 wszystkie zajęcia w Instytucie Matematycznym w semestrze letnim rozpoczynamy jako zajęcia zdalne.

Powrót do nauki stacjonarnej obecnie zaplanowany jest na 4.04.2022 (nie dotyczy to zajęć określonych w planie zajęć jako „zd” – zajęcia zdalne przez cały semestr), jednak z uwagi na znoszenie ograniczeń epidemiologicznych (zlikwidowanie przez rząd kwarantanny „z kontaktu”) rozważamy wcześniejszy powrót do nauki stacjonarnej (ale nie wcześniej niż 14.03.2022). Decyzja uzależniona będzie również od sytuacji epidemicznej i zostanie ogłoszona przez Dziekana z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zapisy na zajęcia

Kategorie: 

Przypominamy, że na stronie Ogłoszenia Dyrekcji znajdują się wszelkie istotne informacje związane z rejestracją na zajęcia, w tym formularze podań do dyrektora ds. dydaktycznych. W szczególności zwracamy uwagę na następujące terminy:

  • 24 lutego, godz. 10:00 – początek rejestracji na zajęcia
  • 25 lutego, godz. 12:30 – zakończenie przyjmowania podań o wpis na przedmiot bez spełnionych warunków wstępnych (dla studentów studiów licencjackich)
  • 2 marca – zakończenie rejestracji na kurs e-learningowy prowadzony przez Hasselt University.

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

Kategorie: 

Na stronie Ogłoszenia Dyrekcji znajduje się zaktualizowany harmonogram egzaminów (I i II termin) z wykładów obowiązkowych oraz dużych wykładów do wyboru w semestrze zimowym 2021/22 z podziałem na egzaminy stacjonarne i zdalne. Terminy egzaminów z pozostałych wykładów ogłasza wykładowca.

LV Konkurs PTM Na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki

Kategorie: 

Rozstrzygnięto LV Konkurs Polskiego Towarzystwa Matematycznego Na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki, którego partnerem jest Instytut Matematyczny UWr. Jury pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Bogdan przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody, jedną trzecią nagrodę i pięć wyróżnień.

Wyniki Konkursu

Laureatką jednego z wyróżnień zostałą nasza studentka Tamara Frączek za pracę Czasy silnie stacjonarne i łańcuchy Markowa, napisaną pod opieką prof. dr. hab. Dariusza Buraczewskiego.

Strony

Subskrybuj RSS - pracownicy