sukcesy

Prestiżowa publikacja Mateusza Staniaka

Z przyjemnością informujemy, że nasz doktorant Mateusz Staniak, wspólnie ze współpracownikami z Northeastern University i University of Michigan, opublikował artykuł w Nature Protocols na temat nowego oprogramowania do statystycznej analizy bardzo dużych zbiorów danych ze spektrometrii masowej.

Nature Protocols (200pt MNiSW, IF=15) to jeden z tzw. Nature Journals, do których należą między innymi Nature czy Nature Communications. Zaproszenie do publikacji w Nature Protocols ilustruje duże uznanie i praktyczną wartość oprogramowania tworzonego w grupie prof. Vitek, przy znacznym udziale Mateusza.

Błażej Wróbel profesorem!

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. inż. Błażejowi Wróblowi, pracownikowi Instytutu Matematycznego PAN i naszego Instytutu, tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka.

Wyróżnienie dla prof. Małgorzaty Bogdan

Kategorie: 

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Małgorzata Bogdan otrzymała status IMS Fellow, przyznawany przez Institute of Mathematical Statistics. Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie w środowisku statystyków.

Profesor Bogdan została wyróżniona za innowacyjny wkład w rozwój statystyki wielowymiarowej, w szczególności testowania wielokrotnego i metod selekcji zmiennych, wnikliwe powiązania między metodami statystyki bayesowskiej i częstościowej,  skuteczne zintegrowanie pracy metodologicznej z zastosowaniami w genetyce oraz wiodącą rolę we wspieranie współpracy naukowej.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie IMS.

 

Gala 57. edycji Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Zapraszamy na galę 57. edycji Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, która rozpocznie się w piątek 19 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali WS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W tym roku pierwszą nagrodę zdobyła nasza absolwentka (a obecnie doktorantka) Tamara Frączek, a wyróżnieni zostali nasz absolwent Michał Dąbrowski oraz nasza studentka Martyna Wereta.

Program Gali:
1) Omówienie wyników konkursu przez Przewodniczącą Jury prof. Małgorzatę Bogdan.
2) Wystąpienie głównego sponsora konkursu: Allianz.
3) Referaty nagrodzonych osób: Tamara Frączek (Uniwersytet Wrocławski), Kinga Sztonyk (Politechnika Wocławska), Michał Makowski (Uniwersytet Warszawski).
4) Prezentacja plakatów wyróżnionych prac.
5) Przerwa kawowa.

Wyniki Konkursu

Sukcesy w konkursie „Krok w przyszłość”

Kategorie: 

Ogłoszono wyniki ósmej edycji konkursu Krok w przyszłość Fundacji mBanku na najlepsze prace studenckie z matematyki. Miło nam poinformować, że dwa z trzech wyróżnień otrzymali nasi absolwenci: Tamara Frączek (obecnie nasza doktorantka) za pracę magisterską Branching-selection particle system with semiexponential increments, napisaną pod kierunkiem dr. Piotra Dyszewskiego oraz Bartosz Sójka za pracę magisterską Areas of two dimensional hyperbolic orbifolds, napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Januszkiewicza. Finalistą został też nasz inny absolwent Artsiom Ranchynski (za pracę magisterską  On ultrafilters avoiding measures napisaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Borodulina-Nadziei).

Wyniki konkursu

Maciej Kucharski laureatem nagrody PTM dla młodych matematyków

Z przyjemnością informujemy, że nasz doktorant z Kolegium Doktorskiego Matematyki, Maciej Kucharski, został uhonorowany Nagrodą Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków za rok 2023. Nagroda została przyznana za cykl dwóch prac z analizy harmonicznej.

Co roku Polskie Towarzystwo Matematyczne wyróżnia młodych (do 28. roku życia) obiecujących matematyków, którzy odznaczają się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi.

fot. Paweł Piotrowski (UWr)

Tamara Frączek laureatką LVII konkursu na najlepszą pracę z zakresu teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Nasza absolwentka, studentka Kolegium Doktorskiego Matematyki, Tamara Frączek została laureatką pierwszej nagrody w LVII ogólnopolskim konkursie Polskiego Towarzystwa Matematycznego na najlepszą pracę z zakresu teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki.

Praca magisterska Pani Tamary Branching-selection particle system with semiexponential increments napisana pod opieką dr. Piotra Dyszewskiego (IM UWr) dotyczyła dynamiki systemów poruszających się cząstek, które ulegają podziałom i selekcji. Takie modele stosowane są przez fizyków do modelowania propagacji frontu. W swojej pracy Pani Tamara opisała prędkość rozprzestrzeniania się takiego systemu cząstek.

W tym samym konkursie wyróżnienie uzyskał nasz absolwent Michał Dąbrowski za pracę magisterską Statistical Arbitrage in Polish Equities Market using deep learning techniques napisaną pod opieką dr. Marka Adamczyka (II UWr). Pan Michał zbadał technikę arbitrażu statystycznego jaką jest handel parami, w której zamiast opierać się na dwóch silnie skorelowanych aktywach, drugi z nich zostaje zastąpiony skonstruowaną z tzw. „czynników ryzyka” replikacją tego pierwszego.

Wyróżniona została także praca licencjacka Pani Martyny Werety Oscylacje okresowe w układach elektrycznych napisana pod opieką prof. dr. hab. Grzegorz Karcha (IM UWr). W swojej pracy Pani Martyna dokonała matematycznej oraz numerycznej analiza kilku modeli z teorii obwodów elektrycznych wykazujących oscylacje okresowe.

Szczegóły i wyniki konkursu

fot. Paweł Piotrowski (UWr)

Mariusz Mirek laureatem nagrody PTM im. Stefana Banacha

Z przyjemnością informujemy, że profesor Mariusz Mirek z naszego Instytutu został laureatem Nagrody Głównej Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha za rok 2023. Nagroda została przyznana za istotny wkład w rozwój dyskretnej analizy harmonicznej, m.in. za przełomowe wyniki dotyczące zbieżności niekonwencjonalnych średnich ergodycznych.

Nagroda im. Stefana Banacha to jedna z najbardziej prestiżowych nagród matematycznych przyznawanych w Polsce.

Strony

Subskrybuj RSS - sukcesy