Seminarium wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 25 kwietnia o godz. 13:15 w Instytucie Informatyki w sali 25 (uwaga, zmiana sali!).

Prelegentem będzie Prof. Sławomir Solecki (Cornell University, USA), który wygłosi wykład pt.

Opisowa teoria mnogości i przekształcenia zachowujące miarę probabilistyczną.

Przed wykładem Dziekan zaprasza na ciasto i kawę.

Streszczenie:
Celem wykładu będzie przedstawienie przykładu interakcji między opisową teorią mnogości i teorią ergodyczną. Sformułujemy twierdzenie należące do teorii ergodycznej, które odpowiada na pytanie Glasnera i Weissa i dotyczy domkniętych grup generowanych przez generyczne przekształcenia zachowujące miarę probabilistyczną. Opiszemy pojęcia, wyniki i metody pochodzące z opisowej teorii mnogości konieczne w dowodzie i sformułowaniu tego twierdzenia.