pracownicy

Informacja Dyrekcji dla studentów

Kategorie: 

1. Informujemy, że studenci kierunku matematyka inni niż nowo przyjęci studenci zostali już zapisani na przedmioty Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Algebra liniowa 1, Algebra liniowa 2, Wstęp do matematyki. Ewentualne korekty (niepotrzebne zapisanie lub brak zapisania) należy niezwłocznie zgłaszać na Formularzu A.

2. Informujemy, że limity grup ćwiczeniowych na przedmiotach, do których ćwiczenia mają formę stacjonarną są wyznaczone przez pojemności sal (bardzo zmniejszone ze względu na sytuację epidemiczną). Nie mamy możliwości powiększania limitów w poszczególnych grupach zajęciowych.

3. Informujemy, że studenci matematyki będą mogli wnioskować o zapisanie na przedmioty realizowane w Instytucie Informatyki dopiero po 9 października.

Ogłoszenie Dyrekcji – rozpoczęcie zajęć

Kategorie: 

Ogłoszenie Dyrekcji:

1. Zajęcia dydaktyczne zdalne rozpoczynają się w piątek 2 października (zgodnie z organizacją roku akademickiego). Zajęcia dydaktyczne stacjonarne rozpoczynają się w poniedziałek 5 października.

2. Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne, uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych możliwe jest jedynie po wcześniejszym zapisaniu na zajęcia w systemie USOS. Zakazane jest uczestnictwo studentów w grupach zajęciowych, do których nie są zapisani.

3. Przed pierwszymi zajęciami stacjonarnymi, studenci obowiązani są potwierdzić zapoznanie się z obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej (link do odpowiedniego formularza MS Forms zostanie rozesłany na adresy w domenie uwr.edu.pl).

4. Każde zajęcia prowadzone częściowo lub w całości zdalnie mają założony kurs na Moodle, który przez pierwsze dwa tygodnie jest otwarty dla wszystkich studentów (nie wymaga hasła). W kursie przedmiotu na Moodle powinny znajdować się (przynajmniej) linki umożliwiające zapisanie się do odpowiednich zespołów na MS Teams (z danego przedmiotu) oraz linki do wszelkich materiałów do tego przedmiotu.

5. Zajęcia zdalne standardowo odbywają się on-line, synchronicznie (oznaczenie „zd” w planie zajęć). Wybrane zajęcia zdalne odbywają się off-line, asynchronicznie (oznaczenie „as” w planie zajęć). W przypadku zajęć asynchronicznych materiały do zajęć (np. nagrania wykładów) powinny być udostępnione nie później niż w terminie zajęć przewidzianym w planie.

6. Studenci są obowiązani do regularnego sprawdzania poczty w domenie uwr.edu.pl. Informacje wysyłane przez dyrekcję lub prowadzących zajęcia na ten adres uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym po dniu wysłania.

Ogłoszenie Dyrekcji dla studentów

Kategorie: 

Dyrekcja Instytutu Matematycznego ogłasza co następuje:

1. Rejestracja na przedmioty rozpoczyna się 30 września o 9:30. Zwracamy uwagę na następujące zmiany:

 • zapisy na przedmioty prowadzone stacjonarnie trwają tylko 2 dni,
 • zapisy na kursy e-learningowe trwają tylko 3 dni,
 • nie ma zapisów na przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku studiów licencjackich,
 • papierowe podania o wpisanie na przedmiot/wypisanie z przedmiotu zostały zastąpione podaniami w MS Forms: Formularz A,  Formularz B
 • Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

2. Kursy e-learningowe są prowadzone przez Hasselt University i wymagają rejestracji także na tamtym uniwersytecie (najlepiej do 1.10, ale nie później niż 7.10). Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

3. Apelujemy o korzystanie z systemu rejestracji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności o niegenerowanie „sztucznego tłoku” w grupach zajęciowych i o niezwłoczne wyrejestrowywanie się w przypadku rezygnacji z przedmiotu. W szczególności, niedopuszczalne jest równoczesne rejestrowanie się na dwie wersje (standardową i rozszerzoną) tego samego przedmiotu.

4. Zgodnie z nowym programem, studenci rozpoczynający studia magisterskie obowiązani są wybrać specjalność w terminie do 16.10, składając poprzez MS Forms Formularz CSzczegóły w załączonym pliku.

5. Zmiany w programie studiów spowodowały zmiany nazw i usytuowania niektórych przedmiotów. Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach w załączonym pliku.

6. W załączonym pliku podane są sugestie opiekunów specjalności dla studentów studiów magisterskich odnośnie wyborów przedmiotów w roku akademickim 2020/21.

Dni adaptacyjne dla studentów 1. roku

Kategorie: 

W dniach 1-2 października 2020 r. (czwartek-piątek) odbędą się obowiązkowe dni adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów 1. roku. Prosimy zainteresowanych o uważne zapoznanie się z ich szczegółowym opisem (wersja poprawiona).

Uwaga! Zaszła istotna zmiana – ślubowanie studenci składają elektronicznie poprzez USOSweb. Szczegóły w powyższym opisie. Ponadto wydawanie legitymacji odbywa się w dziekanacie.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Kategorie: 

W tym roku po raz trzeci Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Santander Bank Polska organizują konkurs na najlepsze wydziałowe prace dyplomowe.

Zachęcamy do zgłaszania do konkursu najlepszych prac licencjackich u magisterskich obronionych w okresie 16.09.2019 – 15.09.2020. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 30 września 2020 r., wypełniając stosowny formularz elektroniczny.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konkursu.

Informacja Dziekana nt. zajęć w semestrze zimowym

Kategorie: 

Szanowni Państwo,

Informacja o formie i terminie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 znajduje się w planie zajęć na stronie planu zajęć:

 • „zd” oznacza zajęcia zdalne prowadzone synchronicznie (w terminie podanym w planie zajęć);
 • „as” oznacza zajęcia zdalne prowadzone asynchronicznie (np. nagrania wykładów udostępnione nie później niż określa plan zajęć);
 • HS, WS, EM, A, B, 601, 605 oznacza zajęcia stacjonarne prowadzone w podanej sali Instytutu Matematycznego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Instytucie Matematycznym stacjonarnie prowadzone będą ćwiczenia (wszystkie lub tylko część) do następujących przedmiotów:

 • Analiza matematyczna 1, 2, 3, I, III,
 • Algebra liniowa 1, 2, 1R,
 • Wstęp do matematyki (R),
 • Algebra 1, 1R, II,
 • Analiza i topologia (R),
 • Miara i całka

oraz niektóre zajęcia dla studentów specjalności nauczycielskiej. Szczegóły określa zarządzenie Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki.

Z poważaniem,
Andrzej Raczyński

Zrób krok w przyszłość! – V edycja konkursu mFundacji na studencką pracę z matematyki

Kategorie: 

Trwa nabór prac do V edycji konkursu „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki, organizowanego przez Fundację mBanku. Prace można składać do 31 października 2020 r. 

Do konkursu można zgłosić pracę naukową, licencjacką lub magisterską o tematyce matematycznej, przyjętą do druku lub wypromowaną w 2020 roku. Praca konkursowa powinna proponować nowatorskie, oryginalne rozwiązania, wskazujące nowe kierunki bądź nowe metody badawcze. Laureat konkursu otrzyma 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO, symbolizującą postać wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha, przyznane będą też trzy wyróżnienia po 10 tys. zł. Nasi studenci odnoszą duże sukcesy w tym konkursie – w poprzedniej edycji konkursu wyróżnienie otrzymał Daniel Danielski, wcześniej laureatką była Agnieszka Hejna, a wyróżnienie otrzymała Katarzyna Siejek.

Strona konkursu

 

Strony

Subskrybuj RSS - pracownicy