Warsztaty z analizy danych

W czwartek 19 października 2023 r. odbędą się drugie wspólne warsztaty naszego wydziału z polsko-niemiecką instytucją naukową Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) pt. Big data analytical methods for complex systems. Szczegółowe informacje na temat warsztatów można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do udziału w warsztatach zwłaszcza studentów starszych lat – kontakty nawiązany podczas poprzednich warsztatów zaowocowały m.in. pracami magisterskimi.