pracownicy

Seminarium wydziałowe

Kategorie: 

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się w piątek 1 kwietnia o godz. 12:15 w Instytucie Informatyki w sali 119.

Prelegentem będzie Prof. Wolfgang Nagel (Director of the Center for Information Services and High Performance Computing (ZIH), Technische Universität Dresden), który wygłosi wykład pt.

Artificial Intelligence, Data Analytics and High Performance Computing

Po seminarium Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Abstract:
Methods and techniques of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) have been investigated for decades in pursuit of a vision where computers can mimic human intelligence. In recent years, these methods have become more mature and, in some specialized applications, evolved to super-human abilities, e.g. in image recognition or in games such as Chess and Go. Nonetheless, formidable questions remain in the area of fundamental algorithms, training data usage, or explainability of results, to name just a few. The AI – and especially the ML – developments have been boosted by powerful HPC-Systems, mainly driven by the GPU architectures built in in many if not most HPC systems these days.  The talk will explain the challenges of integrating AI and HPC into ‘monolithic’ systems. And it will provide a broad overview of what impact the availability of such systems will have on the science system.

Sesja naukowa PTM poświęcona rozstrzygnięciu 55. Konkursu Na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki

Kategorie: 

Zapraszamy na uroczystą sesję Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego poświęconą rozstrzygnięciu LV Konkursu Na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki. W ramach sesji laureaci otrzymają nagrody oraz zaprezentują wyniki nagrodzonych prac.

Sesja odbędzie się w piątek, 25 marca o godzinie 17:00 w sali HS Instytutu Matematycznego UWr.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Kategorie: 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

w ostatnich dniach nasza wydziałowa społeczność włączyła się aktywnie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Aby uczynić tę pomoc bardziej efektywną, zamierzamy skoordynować działania na poziomie wydziału i utworzyć grupę składającą się ze studentów oraz pracowników, w ramach której będziemy wymieniać się informacjami o aktualnych potrzebach. W związku z tym prosimy również Was o przyłączenie się do tej akcji.

Osoby, które chciałyby się zaangażować w pomoc lub otrzymywać informacje o potrzebach prosimy o podanie danych kontaktowych.

W tej chwili nie potrafimy określić konkretnych szczegółów, ale pierwsze sygnały wskazują, że Wasze zaangażowanie mogłoby polegać na opiece nad dziećmi, zakupach, pomocy w nauce, załatwianiu spraw formalnych itd.

Zespół Dziekański

Zajęcia od 14 marca częściowo stacjonarne

Kategorie: 

Z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiczną Dziekan (po konsultacjach z wydziałowym samorządem studenckim) wydał zarządzenie, na mocy którego od 14 marca wracamy do nauczania w formie stacjonarnej na większej liczbie przedmiotów. Jedyne zajęcia, które pozostaną do końca roku w formie zdalnej to te, które na planie zajęć są zaznaczone jako zaplanowane w tej formie (oznaczenie „zd”).

Oczywiście w dalszym ciągu obowiązuje wymóg noszenia maseczek w budynkach Wydziału (i w trakcie zajęć).

Zajęcia dydaktyczne w Instytucie

Kategorie: 

Zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 1/2022 wszystkie zajęcia w Instytucie Matematycznym w semestrze letnim rozpoczynamy jako zajęcia zdalne.

Powrót do nauki stacjonarnej obecnie zaplanowany jest na 4.04.2022 (nie dotyczy to zajęć określonych w planie zajęć jako „zd” – zajęcia zdalne przez cały semestr), jednak z uwagi na znoszenie ograniczeń epidemiologicznych (zlikwidowanie przez rząd kwarantanny „z kontaktu”) rozważamy wcześniejszy powrót do nauki stacjonarnej (ale nie wcześniej niż 14.03.2022). Decyzja uzależniona będzie również od sytuacji epidemicznej i zostanie ogłoszona przez Dziekana z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zapisy na zajęcia

Kategorie: 

Przypominamy, że na stronie Ogłoszenia Dyrekcji znajdują się wszelkie istotne informacje związane z rejestracją na zajęcia, w tym formularze podań do dyrektora ds. dydaktycznych. W szczególności zwracamy uwagę na następujące terminy:

  • 24 lutego, godz. 10:00 – początek rejestracji na zajęcia
  • 25 lutego, godz. 12:30 – zakończenie przyjmowania podań o wpis na przedmiot bez spełnionych warunków wstępnych (dla studentów studiów licencjackich)
  • 2 marca – zakończenie rejestracji na kurs e-learningowy prowadzony przez Hasselt University.

Strony

Subskrybuj RSS - pracownicy