pracownicy

Call for positions

Kategorie: 

The Dean of the Faculty of Mathematics and Computer Science at the University of Wrocław opens a call for 12 positions of adiunkt, asystent or wykładowca (fixed-term employment for a maximum of four years or permanent positions) at the Mathematical Institute of the University of Wrocław. The employment will start on October 1, 2020.

Deadline for application: May 30, 2020.

Details

Personal data form: .pdf .docx

Konkurs na zatrudnienie w Instytucie Matematycznym

Kategorie: 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na 12 stanowisk adiunkta, asystenta lub wykładowcy (zatrudnienie na czas określony maksymalnie na cztery lata lub na czas nieokreślony) w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudnienie nastąpi od dnia 1 października 2020 roku.

Termin składania dokumentów: 30.05.2020.

Kwestionariusz osobowy: .pdf.doc.

Sukces w konkursie mBanku

W Warszawie ogłoszono wyniki czwartej edycji konkursu mBanku „Krok w Przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki.

Miło nam poinformować, że wyróżnienie oraz nagrodę 10 tys. zł otrzymał Daniel Danielski z naszego Instytutu, za pracę magisterską „Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera”, napisaną pod opieką prof. dr hab. Jacka Świątkowskiego.

Do finału, oprócz 8 innych osób, zakwalifikował się także nasz student Kajetan Jastrzębski za pracę licencjacką „Symetria jądra ciepła operatorów nielokalnych” (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan).

Strona konkursu

Zarządzenie Dziekana dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć

Kategorie: 

Zarządzenia Dziekana WMiI:

Zgodnie z par. 2 ust. 2 Zarządzenia Rektora nr 29/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje:

 1. W okresie wyznaczonym przez w/w zarządzenie zajęcia prowadzone przez pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki oraz osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzące zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki:
  1. wymienione w załączniku 1 – są prowadzone zdalnie,
  2. prowadzone dla szkół w ramach umów o współpracy – są zawieszone,
  3. dotyczące opieki nad pracami dyplomowymi – są prowadzone zdalnie.
 2. Zajęcia prowadzone przez pracowników innych wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych podlegają zasadom ogłoszonym przez właściwych dziekanów lub kierowników jednostek pozawydziałowych.
 3. Konsultacje wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki prowadzone są zdalnie.
 4. Uczestnictwo w zajęciach, o których mowa w pkt. 1a, pozostaje obowiązkowe dla zapisanych na zajęcia studentów. Materiał zrealizowany w okresie zdalnego prowadzenia zajęć jest obowiązujący na kolokwiach i egzaminach.
 5. Prowadzący zajęcia zobowiązani są powiadomić studentów o nowej organizacji zajęć niezwłocznie, jednak nie później niż do 20 marca. W związku ze zmianą organizacji zajęć, ogłoszone na początku semestru zasady zaliczania przedmiotów mogą ulec zmianie.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodatkowo dyr. Elsner informuje, które przedmioty realizowane w Instytucie Matematycznym są zawieszone.

Biblioteka Wydziałowa – czytelnia zamknięta

Kategorie: 

W związku z zagrożeniem epidemicznym czytelnia w Bibliotece Wydziałowej jest nieczynna do odwołania. Terminy zwrotów książek ulegają przedłużeniu do czasu odwołania zagrożenia. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie w poniedziałki, środy i piątki w godz.: 9:00-14:00.

Strony

Subskrybuj RSS - pracownicy