Konkurs na zatrudnienie w Instytucie Matematycznym

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na 4 stanowiska adiunkta lub asystenta (w tym 3 – na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępowania nieobecnego pracownika) w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudnienie nastąpi od dnia 1 października 2023 roku.

Termin składania dokumentów: 2.09.2023.

English version