Wyniki rekrutacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłosiła listy rankingowe oraz listy zakwalifikowanych na kierunki matematyka, ISIM i informatyka.

Osoby zakwalifikowane powinny złożyć swoje dokumenty. Kandydat zakwalifikowany, który złożył w terminie wymagane dokumenty, staje się kandydatem przyjętym, jeśli liczba uzyskanych przez niego punktów rekrutacyjnych spowoduje umieszczenie go na liście rankingowej w ramach limitu przyjęć na dany kierunek studiów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna będzie urzędować w dniach: 18-21 lipca (poniedziałek-piątek) w godz. 9:00-13:30 w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2, w salach 202, 303, 601.

W godzinach pracy Komisji można kontaktować się z nią telefonicznie pod nr. telefonu 71 375 74 94 oraz mailowo: ewa.lamch(at)uwr.edu.pl.