Mecz międzyregionalny "Koali"

13 VI w IM UWr (s. 606) odbędzie się trening reprezentacji Dolnego Śląska złożonej z laureatów IX edycji konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego KoALa, a 16 VI o godz. 11 - mecz międzyregionalny tej reprezentacji z Wielkopolską otwarty dla publiczności (IM UWr, sala HS). Konkurs na Dolnym Śląsku w tym roku wygrali wrocławianie: w Młodzikach - Stanisław Machaj z SP 64, w Juniorach - Dawid Bebel z SP 76, a wśród Licealistów - Wojciech Domin z LO 3. Tu są szczegółowe wyniki.

 

1 miesiąc temu