Międzyregionalny Mecz Matematyczny

W piątek 16 czerwca 2023 r. w Instytucie Matematycznym UWr odbędzie się Międzyregionalny Mecz Matematyczny pomiędzy reprezentacjami Dolnego Śląska i Wielkopolski, na zakończenie IX edycji konkursu kombinatoryczno-algorytmiczno-logicznego KoALa.

Mecz jest otwarty dla publiczności.