pracownicy

Sukces w konkursie mBanku

W Warszawie ogłoszono wyniki czwartej edycji konkursu mBanku „Krok w Przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki.

Miło nam poinformować, że wyróżnienie oraz nagrodę 10 tys. zł otrzymał Daniel Danielski z naszego Instytutu, za pracę magisterską „Prostokątne grupy Coxetera o brzegu homeomorficznym z krzywą Mengera”, napisaną pod opieką prof. dr hab. Jacka Świątkowskiego.

Do finału, oprócz 8 innych osób, zakwalifikował się także nasz student Kajetan Jastrzębski za pracę licencjacką „Symetria jądra ciepła operatorów nielokalnych” (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Bogdan).

Strona konkursu

Zarządzenie Dziekana dotyczące zdalnego prowadzenia zajęć

Kategorie: 

Zarządzenia Dziekana WMiI:

Zgodnie z par. 2 ust. 2 Zarządzenia Rektora nr 29/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje:

 1. W okresie wyznaczonym przez w/w zarządzenie zajęcia prowadzone przez pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki oraz osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzące zajęcia na Wydziale Matematyki i Informatyki:
  1. wymienione w załączniku 1 – są prowadzone zdalnie,
  2. prowadzone dla szkół w ramach umów o współpracy – są zawieszone,
  3. dotyczące opieki nad pracami dyplomowymi – są prowadzone zdalnie.
 2. Zajęcia prowadzone przez pracowników innych wydziałów oraz jednostek pozawydziałowych podlegają zasadom ogłoszonym przez właściwych dziekanów lub kierowników jednostek pozawydziałowych.
 3. Konsultacje wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki prowadzone są zdalnie.
 4. Uczestnictwo w zajęciach, o których mowa w pkt. 1a, pozostaje obowiązkowe dla zapisanych na zajęcia studentów. Materiał zrealizowany w okresie zdalnego prowadzenia zajęć jest obowiązujący na kolokwiach i egzaminach.
 5. Prowadzący zajęcia zobowiązani są powiadomić studentów o nowej organizacji zajęć niezwłocznie, jednak nie później niż do 20 marca. W związku ze zmianą organizacji zajęć, ogłoszone na początku semestru zasady zaliczania przedmiotów mogą ulec zmianie.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodatkowo dyr. Elsner informuje, które przedmioty realizowane w Instytucie Matematycznym są zawieszone.

Biblioteka Wydziałowa – czytelnia zamknięta

Kategorie: 

W związku z zagrożeniem epidemicznym czytelnia w Bibliotece Wydziałowej jest nieczynna do odwołania. Terminy zwrotów książek ulegają przedłużeniu do czasu odwołania zagrożenia. W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie w poniedziałki, środy i piątki w godz.: 9:00-14:00.

Instytut Matematyczny zamknięty

Kategorie: 

Od dnia 16 marca 2020 do odwołania budynki Wydziału Matematyki i Informatyki są zamknięte dla osób postronnych. Wstęp do budynków mają:
– pracownicy i doktoranci Wydziału;
portierzy;
osoby, które są na liście wcześniej przekazanej na portiernię.
Pozostałe osoby (studenci, dostawcy itp.) mogą wejść na teren Wydziału tylko razem z pracownikiem wydziału.

Osoby mające szczególny powód, aby uzyskać wstęp do budynku, powinny skontaktować się z z-cą dyrektora do spraw ogólnych odpowiedniego instytutu (dr Marcin Młotkowski w przypadku II; dr hab. Maciej Paluszyński w przypadku IM), który może umieścić ich nazwisko na tej liście.

Zajęcia dydaktyczne zawieszone!

Kategorie: 

W okresie 11 marca – 14 kwietnia 2020 zajęcia prowadzone w tradycyjnej formie na Wydziale Matematyki i Informatyki zostają zawieszone. 

Zarządzenie Rektora UWr w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Proszę o śledzenie kolejnych komunikatów i zarządzeń władz Wydziału w sprawie zmian w organizacji semestru letniego. Będą je Państwo otrzymywać drogą elektroniczną. W miarę możliwości przechodzić będziemy na zdalne formy prowadzenia zajęć. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty od prowadzących zajęcia.

Graphical Models

Kategorie: 

W dniach 2-13 marca 2020 r. prof. Piotr Graczyk z Université d'Angers (Francja) poprowadzi w ramach programu Lectures on statistical aspects of Data Science intensywny kurs pt. Graphical models.

Wykład odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach 10:15-14:00 w sali 119 Instytutu Informatyki oraz w czwartki 12:15-14:00 w sali 141 Instytutu Informatyki, okazjonalnie przenosząc się do laboratorium 416 w Instytucie Matematycznym.

Materiały do kursu:

Godziny rektorskie 16 marca

Kategorie: 

W związku z uniwersytecką debatą wyborczą, na której odbędzie się prezentacja kandydatów na Rektora, w poniedziałek 16 marca 2020 r. JM Rektor wprowadził, od godziny 10:00 do godziny 15:00, godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.

Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Matematycznym

Kategorie: 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w sobotę 28 marca na Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Matematycznym UWr. Jest on częścią Kampusowego Dnia Otwartych Drzwi i rozpocznie się o godz. 11:30 w sali WS.

Program:
11:30   dr Tomasz Elsner – Informacje o studiach
11:45   dr Paweł Lorek – Matematyka w analizie i przetwarzaniu obrazów
12:25   Prezentacje studenckie:
– Machine Learning – świat kotków i robotów.
– Wejść na pokład Titanica czy wziąć kredyt? Co nam mówią modele predykcyjne.

Następnie nieformalne spotkania: ze studentami (możliwość porozmawiania o studiach „bez cenzury”), z absolwentami (możliwość porozmawiania o perspektywach po studiach) i wykładowcami (możliwość zapytania o kwestie formalne związane z rekrutacją i studiowaniem).

Wydarzenie na FB

Strony

Subskrybuj RSS - pracownicy