pracownicy

Wyróżnienie dla prof. Małgorzaty Bogdan

Kategorie: 

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Małgorzata Bogdan otrzymała status IMS Fellow, przyznawany przez Institute of Mathematical Statistics. Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie w środowisku statystyków.

Profesor Bogdan została wyróżniona za innowacyjny wkład w rozwój statystyki wielowymiarowej, w szczególności testowania wielokrotnego i metod selekcji zmiennych, wnikliwe powiązania między metodami statystyki bayesowskiej i częstościowej,  skuteczne zintegrowanie pracy metodologicznej z zastosowaniami w genetyce oraz wiodącą rolę we wspieranie współpracy naukowej.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie IMS.

 

Obrona doktoratu mgr. Jakuba Gogoloka

Kategorie: 

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Gogoloka pt.

On model theory of fields with operators.

Obrona odbędzie się 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 17:30 w sali WS w Instytucie Matematycznym UWr.

Rozprawa doktorska, streszczenie oraz recenzje rozprawy dostępne są tutaj.

Seminarium wydziałowe

Kategorie: 

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 21 maja o godz. 12:30 w Instytucie Informatyki w sali 119.

Prelegentem będzie prof. Marta Kwiatkowska z Uniwersytetu w Oksfordzie, światowej klasy specjalistka i liderka w dziedzinie weryfikacji systemów obliczeniowych. Wygłosi on wykład pt.

When to trust AI: advances and challenges for certification of neural networks.

Przed wykładem o 12:00 Dziekan zaprasza na ciasto i kawę.

Cykl wykładów „Exit times for random walks” prof. Vitalego Wachtela

Kategorie: 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych teorią prawdopodobieństwa na cykl wykładów pt. Exit times for random walks profesora Vitalego Wachtela z Uniwersytetu w Bielefeld. Profesor Wachtel jest uznanym specjalistą z zakresu procesów stochastycznych ze szczególnym uwzględnieniem spacerów losowych. Wykłady będą się odbywały we wtorki (16-18 sala EM) oraz czwartki (14-16 sala 602) w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład Exit times for random walks można zaliczyć jako (zaawansowany matematyczny) przedmiot do wyboru. Zaliczenie będzie się odbywać w oparciu o egzamin ustny. Za wykład student otrzyma wówczas 2 pkt. ECTS.

Seminarium wydziałowe

Kategorie: 

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 23 kwietnia o godz. 13:15 w Instytucie Informatyki w sali 119.

Prelegentem będzie prof. Takahiro Hasebe z Hokkaido University, który odwiedzi nasz wydział  w ramach programu Visiting Professor, IDUB. Wygłosi on wykład pt.

Construction of the distance function with an elliptic PDE.

Przed wykładem Dziekan zaprasza na ciasto i kawę.

Gala 57. edycji Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

Zapraszamy na galę 57. edycji Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, która rozpocznie się w piątek 19 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali WS Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

W tym roku pierwszą nagrodę zdobyła nasza absolwentka (a obecnie doktorantka) Tamara Frączek, a wyróżnieni zostali nasz absolwent Michał Dąbrowski oraz nasza studentka Martyna Wereta.

Program Gali:
1) Omówienie wyników konkursu przez Przewodniczącą Jury prof. Małgorzatę Bogdan.
2) Wystąpienie głównego sponsora konkursu: Allianz.
3) Referaty nagrodzonych osób: Tamara Frączek (Uniwersytet Wrocławski), Kinga Sztonyk (Politechnika Wocławska), Michał Makowski (Uniwersytet Warszawski).
4) Prezentacja plakatów wyróżnionych prac.
5) Przerwa kawowa.

Wyniki Konkursu

Strony

Subskrybuj RSS - pracownicy