pracownicy

Wizyta mistrza sorobanu Kenichi Ishido

Kategorie: 

W dniach 26-27 września odwiedzi nasz Instytut mistrz sorobanu Kenichi Ishido ze szkoły sorobanu w Chibie (Japonia).

W poniedziałek 26 września o godz. 17:00 w sali 601 na seminarium I3 opowie o VII Mistrzostwach Świata w Liczeniu w Bielefeld (Niemcy).

We wtorek 27 września o godz. 12:00 w sali HS w ramach Wrocławskich Spotkań Matematycznych mistrz Ishido poprowadzi zajęcia dla uczniów i przeprowadzi zawody sorobanowe.

Nowy profesor w naszym Instytucie

Kategorie: 
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 września br.  Prezydent RP nadał dr. hab. Krzysztofowi Krupińskiemu tytuł profesora nauk matematycznych.
 
Krzysztof Krupiński obronił doktorat pod opieką prof. Ludomira Newelskiego. Jest uznanym w świecie specjalistą w zakresie teorii modeli.

Zmiany we władzach Instytutu Matematycznego

Kategorie: 

Informujemy, że prof. dr hab. Ludomir Newelski zakończył 31 sierpnia 2016 r. swoją wieloletnią kadencję na stanowisku dyrektora Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego następcą został prof. dr hab. Grzegorz Karch.

Podobnie, dr hab. Andrzej Raczyński przestał być zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych. Funkcję tę przejął dr Tomasz Elsner.

Aktualny skład nowej dyrekcji Instytutu Matematycznego

Nowe władze Wydziału Matematyki i Informatyki UWr

Zmarła Profesor Ilona Kopocińska

Kategorie: 

Z żalem informujemy, że zmarła Pani Profesor Ilona Kopocińska.

Ilona Kopocińska urodziła się w 1938 roku w Ostrzeszowie. Studia matematyczne odbyła w latach 1955-1957 w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w latach 1957-1960 w Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem Józefa Łukaszewicza. Stopień doktorski otrzymała w 1966 roku za pracę "Zastosowanie włożonych łańcuchów Markowa w teorii kolejek" napisanej pod kierunkiem J. Łukaszewicza. Stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych otrzymała za pracę "The repairman problem" w 1972 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadano jej w 1988 roku.

Jest autorką 48 prac naukowych. Główną jej problematyką badawczą jest teoria kolejek, w szczególności zagadnienie konserwatora, której poświęciła 18 prac i pokrewne zagadnienia teorii odnowy i niezawodności. Kilka prac poświęciła zagadnieniom biomatematycznym i innym zagadnieniom zastosowań probabilistycznych. Publikowała głównie w Zastosowaniach Matematyki (Applicationes Mathematicae). Ma także znaczący udział w pracach Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie. Przez jedną kadencję (1981-84) pełniła obowiązki zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych Instytutu Matematycznego. W latach 1975-2004 była korespondentem regionalnym na Polskę czasopisma Statistical Theory & Method Abstracts.

Zatrudniona była w latach 1960-1967 w Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, w latach 1967-2008 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziła zajęcia kursowe z matematyki i statystyki dla ekonomistów, psychologów, biologów, oraz zajęcia z teorii prawdopodobieństwa i modelowania probabilistycznego dla specjalności zastosowania matematyki i biomatematyki. Była promotorką trzech rozpraw doktorskich.

Strony

Subskrybuj RSS - pracownicy