Zapraszamy na drugie seminarium wydziałowe

Dziekan Wydziału serdecznie zaprasza pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 30 maja o godz. 12.30 (Instytut Informatyki, sala 119). Prelegentem będzie prof. Witold Charatonik, który wygłosi wykład pt.

W poszukiwaniu rozstrzygalnych logik.

Przed seminarium, o godz. 12.00, Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Streszczenie: Na początku XX wieku David Hilbert postulował w swoim słynnym programie istnienie algorytmu rozstrzygającego prawdziwość lub fałszywość dowolnej formuły sformalizowanej matematyki. Szybko okazało się jednak, że taki algorytm nie istnieje, w szczególności prawdziwość formuł logiki I rzędu jest nierozstrzygalna. Z jednej strony logika I rzędu jest więc formalizmem zbyt bogatym, bo nie da się jej rozstrzygnąć; z drugiej strony jest ona tak uboga, że nie potrafi wyrazić nawet tak prostych własności jak spójność grafu. Czy można zatem tak ograniczyć i rozszerzyć tę logikę, aby otrzymać formalizm jednocześnie rozstrzygalny i zdolny do wyrażania interesujących własności? Podczas seminarium opowiem o swoich poszukiwaniach takiego formalizmu.