Zapraszamy na pierwsze seminarium wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na pierwsze seminarium wydziałowe, które odbędzie się 25 kwietnia o godz. 12:30 (Instytut Informatyki, sala 119).

Prelegentem będzie prof. Ludomir Newelski, który wygłosi wykład pt.

Język a struktura.

Przed wykładem, o godz. 12:00 Dziekan zaprasza na kawę i ciastka.

Seminarium wydziałowe (wmi.uni.wroc.pl/seminarium) jest organizowane z inicjatywy Dziekana począwszy od semestru letniego 2016/17. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla pracowników oraz studentów

Streszczenie wykładu:
Twierdzenia matematyczne odnoszą się do matematycznych struktur (modeli). By rozważać twierdzenie matematyczne, trzeba je wyrazić w jakimś języku. Teoria modeli bada, jak kombinatoryczne własności definiowalnych (w języku) podzbiorów modelu wpływają na strukturę modelu. W referacie przedstawię przykłady takich własności i ich konsekwencje strukturalne. Omówię też stosowane tu metody badawcze, zwłaszcza metody topologii i dynamiki topologicznej. Wykład będzie ilustrowany przykładami, zwłaszcza z algebry.