studenci

Brak zaliczenia z Wprowadzenia do laboratorium komputerowego

Kategorie: 

W związku z faktem, że przedmiot Wprowadzenie do laboratorium komputerowego jest w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 oferowany po raz ostatni, osoby które są na studiach licencjackich na kierunku matematyka na semestrze wyższym niż pierwszy, a jeszcze nie zaliczyły tego przedmiotu powinny niezwłocznie skontaktować się z prowadzącym dr. Janem Kraszewskim (jan.kraszewski@uwr.edu.pl). 

Stypendium Ministra dla studentów

Kategorie: 

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024, zobowiązani są skontaktować się z koordynatorem wniosków na Wydziale Matematyki i Informatyki, Panią Krystyną Piekarską (krystyna.piekarska@uwr.edu.pl) w celu założenia konta „redaktora pomocniczego” w systemie ZSUN/OSF.

Wnioski należy złożyć wyłącznie w systemie ZSUN/OSF w terminie do 16 października 2023 r. Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” jest dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Kategorie: 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Quantitative Analytics Oddział w Polsce organizuje konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Zapraszamy do udziału absolwentów naszego Wydziału kierunków Data Science, ISIM, informatyka oraz matematyka, których prace zostały obronione w okresie od 1 października 2022 do 30 września 2023 i otrzymały ocenę bardzo dobrą.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  • na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z informatyki,
  • na najlepszą pracę licencjacką z matematyki,
  • na najlepszą pracę magisterską z informatyki – nagroda im. Przemki Kanarek,
  • na najlepszą pracę magisterską z matematyki.

Pula nagród wynosi 19 500 PLN. Bieżąca edycja zakończy się Finałem Konkursu, który odbędzie się na przełomie listopada/grudnia 2023.

Udział w konkursie jest wielkim zaszczytem, ale łączy się też z pewnymi zobowiązaniami:

  • zwycięzcy obu konkursów na poziomie magisterskim będą prezentować swoją pracę podczas Finału Konkursu,
  • wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, by ich praca, jeżeli zostanie zakwalifikowana do Finału, oraz prezentacja przedstawiająca tę pracę były opublikowane na stronach uczelni,
  • autorzy najlepszych prac licencjackich/inżynierskich będą prezentować swoje prace podczas Finału Konkursu, a jakość prezentacji będzie również wpływała na ostateczny wynik.

Finał planujemy zorganizować w formie stacjonarnej, a jego zapis udostępnić w Internecie. Prosimy, by wszyscy absolwenci, którzy chcą i mogą wziąć udział w konkursie zgłosili się wypełniając formularz (wymagane zalogowanie na koncie uwr.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2023.

Regulamin konkursu

Seminarium wydziałowe

Kategorie: 

W imieniu Dziekana Wydziału serdecznie zapraszamy pracowników oraz studentów na seminarium wydziałowe, które odbędzie się we wtorek 3 października o godz. 12:30 w Instytucie Informatyki w sali 119.

Prelegentem będzie Prof. Anand Pillay (University of Notre Dame, USA), który wygłosi wykład pt.

Structural identifiability, differential algebra, and model theory.

Przed wykładem o 12:00 Dziekan zaprasza na ciasto i kawę.

Konferencje we wrześniu

Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego odbędą się następujące konferencje:

Oba wydarzenia są organizowane przez Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Warszawski i są one częścią Programu Tematycznego IDUB Uniwersytetu Warszawskiego o nazwie STRUCTURES: set theory, model theory, logic and computer science.
 

Obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Malinowskiego

Kategorie: 

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Adama Malinowskiego pt.

Grupy Ellisa w teorii modeli i zbiory silnie generyczne.

Obrona odbędzie się 29 września 2023 r. (piątek) o godzinie 16:00 w sali HS w Instytucie Matematycznym UWr.

Rozprawa doktorska, streszczenie oraz recenzje rozprawy dostępne są tutaj.

Strony

Subskrybuj RSS - studenci