Uchwała Rady Wydziału w sprawie wyborów do kolegialnych ciał Samorządu Studenckiego

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki w dniu 13.02.2024 r. jednogłośnie podjęła uchwałę wyrażającą uznanie dla Studentek i Studentów naszego Wydziału, którzy od kilku miesięcy dążą do transparentności działań Samorządu Studentów UWr.

Pełny tekst uchwały