Godziny rektorskie w poniedziałek 18 marca

JM Rektor UWr zarządził, że w związku z uniwersytecką debatą wyborczą, podczas której odbędzie się prezentacja kandydatów na Rektora, 18 marca 2024 r. (poniedziałek) wprowadza się godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych od godziny 10:00 do godziny 16:00.