Rusza tutornia

Kategorie: 

W czwartek 19 października startuje tutornia w sali 202 (obok wejścia do Instytutu od strony parkingu).

Godziny pracy tutorni:
poniedziałek: 8:00 – 18:00
wtorek: 8:00 – 10:00, 12:15 – 16:00
środa: 8:00 – 18:00
czwartek: 8:00 – 15:00, 16:15 – 18:00
piątek: 8:00 – 16:00.

Plan dyżurów tutorów

Stypendium dla studenta bądź doktoranta

Kategorie: 

W ramach projektu Sonata Narodowego Centrum Nauki pt. „Struktury markowskie z ciężkimi ogonami”, kierowanego przez dr. Piotra Dyszewskiego, ogłoszony został na stypendium dla studenta bądź doktoranta. Stypendium planowane jest na 9 miesięcy, data rozpoczęcia to 1 listopada 2023. Termin składania ofert to 29 października 2023 (do północy). Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu dr. Piotrem Dyszewskim (pdysz@math.uni.wroc.pl).

Szczegóły konkursu

Warsztaty z analizy danych

Kategorie: 

W czwartek 19 października 2023 r. odbędą się drugie wspólne warsztaty naszego wydziału z polsko-niemiecką instytucją naukową Center for Advanced Systems Understanding (CASUS) pt. Big data analytical methods for complex systems. Szczegółowe informacje na temat warsztatów można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do udziału w warsztatach zwłaszcza studentów starszych lat – kontakty nawiązany podczas poprzednich warsztatów zaowocowały m.in. pracami magisterskimi.

Brak zaliczenia z Wprowadzenia do laboratorium komputerowego

Kategorie: 

W związku z faktem, że przedmiot Wprowadzenie do laboratorium komputerowego jest w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 oferowany po raz ostatni, osoby które są na studiach licencjackich na kierunku matematyka na semestrze wyższym niż pierwszy, a jeszcze nie zaliczyły tego przedmiotu powinny niezwłocznie skontaktować się z prowadzącym dr. Janem Kraszewskim (jan.kraszewski@uwr.edu.pl). 

Stypendium Ministra dla studentów

Kategorie: 

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024, zobowiązani są skontaktować się z koordynatorem wniosków na Wydziale Matematyki i Informatyki, Panią Krystyną Piekarską (krystyna.piekarska@uwr.edu.pl) w celu założenia konta „redaktora pomocniczego” w systemie ZSUN/OSF.

Wnioski należy złożyć wyłącznie w systemie ZSUN/OSF w terminie do 16 października 2023 r. Moduł „wniosek o stypendium ministra dla studenta” jest dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe

Kategorie: 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Allianz Quantitative Analytics Oddział w Polsce organizuje konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Zapraszamy do udziału absolwentów naszego Wydziału kierunków Data Science, ISIM, informatyka oraz matematyka, których prace zostały obronione w okresie od 1 października 2022 do 30 września 2023 i otrzymały ocenę bardzo dobrą.

Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  • na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z informatyki,
  • na najlepszą pracę licencjacką z matematyki,
  • na najlepszą pracę magisterską z informatyki – nagroda im. Przemki Kanarek,
  • na najlepszą pracę magisterską z matematyki.

Pula nagród wynosi 19 500 PLN. Bieżąca edycja zakończy się Finałem Konkursu, który odbędzie się na przełomie listopada/grudnia 2023.

Udział w konkursie jest wielkim zaszczytem, ale łączy się też z pewnymi zobowiązaniami:

  • zwycięzcy obu konkursów na poziomie magisterskim będą prezentować swoją pracę podczas Finału Konkursu,
  • wszyscy uczestnicy muszą wyrazić zgodę na to, by ich praca, jeżeli zostanie zakwalifikowana do Finału, oraz prezentacja przedstawiająca tę pracę były opublikowane na stronach uczelni,
  • autorzy najlepszych prac licencjackich/inżynierskich będą prezentować swoje prace podczas Finału Konkursu, a jakość prezentacji będzie również wpływała na ostateczny wynik.

Finał planujemy zorganizować w formie stacjonarnej, a jego zapis udostępnić w Internecie. Prosimy, by wszyscy absolwenci, którzy chcą i mogą wziąć udział w konkursie zgłosili się wypełniając formularz (wymagane zalogowanie na koncie uwr.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2023.

Regulamin konkursu

Strony

Subskrybuj