Lei Chen laureatką nagrody im. Kamila Duszenko

Laureatką dziesiątej edycji Nagrody im. Kamila Duszenko została Lei Chen. Licencjat z matematyki otrzymała na Uniwersytecie w Pekinie, a doktorat pod kierownictwem Bensona Farba obroniła na Uniwersytecie Chicagowskim. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Maryland.   

Lei Chen jest autorką pionierskich prac na temat struktury grup klas odwzorowań powierzchni, grup warkoczy, przestrzeni konfiguracyjnych, oraz grup homeomorfizmów rozmaitości ze szczególnym naciskiem na związki między tymi obiektami. Na przykład, otrzymała (samodzielnie i we współpracy) szereg ważnych wyników na temat uogólnionego problemu realizacji Nielsena, to znaczy, czy grupy klas odwzorowań oraz grupy warkoczy mogą być realizowane przez homeomorfizmy oraz wyniki dotyczące klasyfikacji morfizmów między grupami warkoczy i związanym z tym problemów istnienia cięcia.

Jej hobby są śpiewanie, snowboarding oraz tenis.

Więcej o Kamilu Duszence można przeczytać tutaj.