Wydarzenia

10.01.2014 - wykład prof. Györgyego Darvasa (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) pt. "On the Symmetry Association and Symmetry Studies".

10 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w Auli Leopoldina odbędzie się wykład (w języku angielskim) profesora Györgyego Darvasa (Hungarian Academy of Sciences, Budapest) pt. On the Symmetry Association and Symmetry Studies. Profesor Darvas jest przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Symetrią "Symmetrion" i członkiem Institute for Research Organization Węgierskiej Akademii Nauk. W swoim wykładzie wyjaśni, na czym polegają współczesne badania nad symetrią i do czego wykorzystuje się ich wyniki w różnych dziedzinach nauki. Opowie również o 25-letniej historii stowarzyszenia "Symmetrion", które organizuje m. in. co trzy lata międzynarodowe konferencje naukowe zwane "Symmetry Festival". Poprzednia odbyła się w 2013 roku na Uniwersytecie Technicznym w holenderskim Delft, a kolejna w 2016 roku planowana jest we Wrocławiu. Jest ku temu szczególna okazja. Nie tylko ta, że w tym właśnie roku Wrocław pełni funkcję Europejskiej Stolicy Kultury, ale przede wszystkim jest nią 25-lecie działalności Studium Generale i 10. rocznica śmierci jego założyciela - prof. Jana Mozrzymasa - fizyka z Uniwersytetu Wrocławskiego, który zapoczątkował we Wrocławiu intensywne badania nad symetrią i uczynił głównym tematem spotkań Studium Generale (noszącego dziś jego imię) w latach 1991-2003 pojęcie symetrii i systemów jako zjawisk porządkujących nauki przyrodnicze i humanistyczne. Wykład będzie interdyscyplina y, adresowany do studentów i pracowników zainteresowanych fizyką, chemią, biologia, matematyką, informatyką, architekturą i sztuką.

11.01.2014 - interdyscyplina a sesja popula onaukowa poświęcona związkom matematyki z różnymi dziedzinami sztuki.

W sobotę 11 stycznia 2014 r. w IM UWr odbędzie pierwsza z interdyscyplina ych sesji popula onaukowych, poświęconych związkom matematyki z różnymi dziedzinami sztuki. Mają one być przygotowaniem do zaplanowanej na rok 2016 międzynarodowej konferencji Bridges. Program sesji godz. 10:00 (sala HS) Wykład dla młodzieży (GIM, LO, studenci) i nauczycieli (w języku angielskim). W razie konieczności na sali będą tłumacze, którzy zaopiekują się kilkunastoosobowymi grupami wymagającymi pomocy językowej. Nie będzie tłumaczenia symultanicznego. Kristóf Fenyvesi (Jyväskylä University w Finlandii, Community Events Director na konferencji Bridges) Symetria, matematyka wizualna i mosty między matematyką a sztuką. godz. 12:00 (sala 601) Warsztaty z wizualnej matematyki dla młodzieży (GIM, LO, studenci) i nauczycieli. Znajomość angielskiego nie będzie konieczna, bo na sali będzie tłumacz. Slavik Jablan (Serbski Instytut Matematyczny w Belgradzie) Matematyka wizualna: kafelki optyczne (op-tiles), kafelki z węzłami (knot-tiles), czterowymiarowa kostka i niewidzialny sześcian. godz. 12:00 (sala 602) Warsztaty z wizualnej matematyki dla dzieci (SP i GIM) i nauczycieli. Znajomość angielskiego nie będzie konieczna, bo na sali będzie tłumacz. Kristóf Fenyvesi Matematyka wizualna: krzywe lustrzane i węzły celtyckie. godz. 12:00 (sala WS) Prof. Gyorgy Darvas (Węgierska Akademia Nauk) Opowieść o badaniu symetrii oraz projekcja filmu Josego Leya "Symetria". Na warsztaty obowiązują rezerwacje miejsc, na wykład i projekcję filmu - nie. Całość zakończy się o godz. 14:00. Link do strony sesji

Grudzień 2013 i styczeń 2014 - seminarium "Stabilność reprezentacyjna".

Szanowni Państwo, W grudniu i styczniu planujemy seminarium pt. Stabilność reprezentacyjna. Formuła seminarium jest taka: studenci z Freie Universitat i Humboldt-Universität w Berlinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego spotykają się dwa razy (7-8.12.2013 oraz 17-19.01.2014) w Będlewie i w trybie seminaryjnym omawiają kilka prac Bensona Farba i współpracowników. Prócz tego w tygodniu 3-7.01.2014 profesor Farb wygłosi szereg wykładów na ten temat w Berlinie. Benson Farb jest wybitnym matematykiem, profesorem University of Chicago, wykładowcą zaproszonym na Kongres w Seulu. "Stabilność reprezentacyjna" to rozdział topologii geometrycznej bardzo blisko związany z teorią reprezentacji serii grup skończonych. Mając dany ciąg homomorfizmów \\\\\\\\phi_n: B_n \\\\\\\\to S_n próbuje się zrozumieć proste funktory nałożone na grupy ker \\\\\\\\phi_n przy pomocy teorii reprezentacji grupy S_n. Pierwszym ciekawym przykładem jest grupa warkoczy B_n i grupa symetryczna S_n. Interesuje nas co się dzieje, kiedy n rośnie. Więcej informacji i literaturę można znaleźć na stronie Holgera Reicha. Seminarium to nie dotyczy bardzo zaawansowanego materiału. Powinno być dostępne dla studentów mających pojęcie o teorii reprezentacji grup skończonych oraz podstawach topologii algebraicznej (algebry homologicznej). Powinno być interesujące dla geometrów i teoretyków reprezentacji. Gorąco zachęcam do udziału w tym seminarium: dotyczy ono aktualnego, dostępnego i perspektywicznego tematu, daje możliwość kontaktu z wybitnym matematykiem, jednym z twórców teorii. Daje też okazję do spotkania przy pracy z rówieśnikami z Warszawy i Berlina. Zainteresowanych proszę o kontakt: tjan@impan.pl Tadeusz Januszkiewicz

Strony