Stypendium im. Steinhausa dla Daniela Danielskiego

Nasz doktorant mgr Daniel Danielski został laureatem Studenckiego Programu Stypendialnego w ramach konkursu organizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. Otrzymał on Stypendium im. Hugona Steinhausa (w zakresie nauk matematycznych).

Wyniki konkursu