Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej w czasie zagrożenia epidemicznego od 30.11.2020

Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej w czasie zagrożenia epidemicznego od 30 listopada 2020.

  • Biblioteka jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 9-15, w piątek w godz. 9-17;
  • w Bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób (nie licząc pracowników) z zachowaniem odległości minimum 2 m między osobami;
  • korzystanie z książek, komputerów na miejscu nie jest możliwe;
  • korzystanie z katalogu kartkowego nie jest możliwe;
  • zamówienia na książki odbywają się wyłącznie online;
  • korzystanie z Biblioteki jest możliwe wyłącznie w maseczkach (obowiązkowo zasłonięte nos i usta);
  • poruszanie na terenie Biblioteki jest możliwe tylko w wyznaczonych strefach;
  • bezpośrednio po wejściu do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.

Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o ścisłe stosowanie się do powyższych zasad oraz innych zaleceń pracowników Biblioteki.