Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej od 1 czerwca

Zasady korzystania z Biblioteki Wydziałowej  w czasie zagrożenia epidemicznego od 1.06.2020:

  • korzystanie z książek, komputerów i katalogu kartkowego na miejscu nie jest dostępne (konieczność poddania materiałów kwarantannie)
  • zamówienia na książki: wyłącznie online
  • zwroty, wypożyczenia i załatwianie kart obiegowych książek: od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-15 (termin zwrotu książek wypożyczonych jest przedłużony do 30.09.2020)
  • w Bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób (nie licząc pracowników) z zachowaniem odległości minimum 2 m między osobami
  • korzystanie z Biblioteki jest możliwe wyłącznie w maseczkach lub innych tego typu przesłonach (obowiązkowo mają być zasłonięte nos i usta)
  • bezpośrednio po wejściu do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o ścisłe stosowanie się do powyższych zasad oraz innych zaleceń pracowników Biblioteki.